aaaaa

0-20 / 1510

Yayın Türü: SCI, SSCI, AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler ISSN Numarası: Dosyalar
Elektronik ISSN Numarası: Doi: 10.1186/s41938-021-00399-1 Yayın Tarihi: 2021
Dergi Adı: Egyptian Journal of Biological Pest Control Dergi Cilt No: 31 (75),1-5. Kişiler
Özet:
Yayın Türü: Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler ISSN Numarası: Dosyalar
Elektronik ISSN Numarası: Yayın Tarihi: 2021
Dergi Adı: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi Dergi Cilt No: 31 (2): 387-395 Kişiler
Özet: Türkiye’de önemli bir yere sahip olan kışlık sebze üretimi, iklim koşullarının uygun olduğu birçok bölgede yapılmaktadır. Önemli bir kışlık sebze olan ve İç Anadolu Bölgesinin farklı illerinde üretimi yapılan marul bitkisini kalite ve verim açısından etkileyen birçok viral hastalık etmeni bulunmaktadır. Bu önemli viral hastalık etmenlerinin durumunun tespit edilmesi amacıyla 2017-2018 yıllarında Ankara, Eskişehir ve Konya illeri marul alanlarında sürveyler yapılarak, 164 adet örnek toplanmıştır. Toplanan örnekler, 14 farklı virüs [Beet western yellows virus (BWYV), Broad bean wilt virus (BBWV), Cauliflower mosaic virus (CaMV), Cucumber mosaic virus (CMV), Lettuce mosaic virus (LMV), Mirafiori lettuce big-vein virus (MiLBVV), Radish mosaic virus (RaMV), Tobacco mosaic virus (TMV), Tobacco necrosis virus (TNV), Tobacco rattle virus (TRV), Tobacco streak virus (TSV), Tomato black ring virus (TBRV), Tomato spotted wilt virus (TSWV), Turnip mosaic virus (TuMV)] serolojik olarak DAS-ELISA yöntemi ile test edilmiştir. Serolojik olarak ticari kiti bulunmayan 2 virüs için [Lettuce big vein associated virus (LBVaV) ve Tomato infectious chlorosis virus (TICV)] moleküler bir yöntem olan RT-PCR kullanılmıştır. Ayrıca serolojik olarak bölgede yüksek oranda tespit edilmiş olan MiLBVV moleküler yöntemlerle doğrulanmıştır. Yapılan analizler sonucunda LBVaV, MiLBVV, LMV, TNV etmenleri sırasıyla % 31.7, 19.5, 7.3 ve 3.7 oranında tespit edilmiştir En yaygın viral etmenlerin LBVaV ve MiLBVV olduğu görülmüştür.
Yayın Türü: SCI, SSCI, AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler ISSN Numarası: 2148-9297 Dosyalar
Elektronik ISSN Numarası: Yayın Tarihi: 2021
Dergi Adı: Journal of Agricultural Sciences (Tarim Bilimleri Dergisi) DOI: 10.15832/ankutbd.574812 Dergi Cilt No: 27 (1) : 16 - 25 Kişiler
Özet: Aphid species, their parasitoids and predators on vegetables (bean, cucumber, eggplant, melon, okra, pepper, pumpkin, tomato and watermelon) grown in Erzincan province, Turkey were determined. Surveys were carried out at weekly intervals from the seedling period until the end of the harvest period in Central and Üzümlü districts of Erzincan province in 2014-2016. 30-40 plants were randomly selected in the surveys and all parts of plants were investigated with a magnifier. Ten aphid, seventeen predator and seven parasitoids species were found. According to results, Lipaphis erysimi (Kaltenbach) (Hemiptera: Aphididae) was first recorded as a host of Aphelinus mali (Haldeman) (Aphelinidae: Aphelininae) in the world. In addition, parasitism rates of aphids were also established. The mean parasitism rate changed between 17.5% in 2015 and 4.39% in 2016. The relationship between parasitism rate, total parasitized aphid number and total aphid number were found. According to the analysis result, there was a very weak or a high positive correlation (r= 0.126-0.721) between total aphid number and total parasitized (mummified) aphid number, and not a correlation existed between parasitism rate and total aphid number as for years.
Yayın Türü: Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler ISSN Numarası: Dosyalar
Elektronik ISSN Numarası: Yayın Tarihi: 2021
Dergi Adı: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi Dergi Cilt No: 24(4), 805-814 Kişiler
Özet: Plum pox virus (PPV), sert çekirdekli meyvelerde önemli verim kayıplarına sebep olan Şarka hastalığının etmenidir. PPV, Türkiye’nin farklı bölgelerinde sınırlı olarak tespit edilmesine rağmen, bugüne kadar Burdur iline ait herhangi bir kayıt bulunmamaktadır. Bu çalışmada, 2016-2019 yılları arasında Burdur ilinde PPV’nin varlığının belirlenmesine yönelik serolojik ve moleküler yöntemler kullanılarak yapılan araştırmanın sonuçlarına yer verilmiştir. Sürveyler süresince toplanan 47 adet sert çekirdekli meyve yaprak örneği ilk olarak Double antibody sandwich enzyme linked immunosorbent assay (DAS-ELISA) ile analiz edilmiş ve 2 adet şeftali örneğinin PPV ile enfekteli olduğu belirlenmiştir. Çalışmada, PPV’nin kılıf protein bölgesi için 767 nükleotid büyüklüğünde bir bölgeyi çoğaltan bir adet dejenere primer çifti tasarlanmıştır. Yeni primerler ile gerçekleştirilen Reverse transcription-polymerase chain reaction (RT-PCR) ve sekans analizleri sonucunda elde edilen diziler GenBank’a kaydedilmiştir. Yapılan BlastN analizi neticesinde Burdur PPV izolatları en yüksek benzerlik oranını (%99.86-%98.49), PPV-M ırkı ile göstermiştir. Neighbour-joining yöntemiyle yapılan filogenetik ağaçta Burdur izolatlarının, Türkiye ve farklı ülkelere ait PPV-M izolatı ile kümelendiği belirlenmiştir. Bu çalışma ile elde edilen 2 adet PPV-M izolatı Akdeniz Bölgesi’nin PPV açısından ari alanı konumunda olan Burdur ilinde ilk kayıt niteliğindedir. Çalışma sonucunda enfekteli olduğu tespit edilen ağaçlar eradike edilerek 1 km çapında tampon bölge oluşturulmuş ve 3 yıl boyunca Prunus türlerinin yetiştiriciliğinin yasaklanmasına ve sürvey çalışmalarınnın devam edilmesine karar verilmiştir.
Yayın Türü: SCI, SSCI, AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler ISSN Numarası: 1427-4345 Dosyalar
Elektronik ISSN Numarası: 1899-007X Yayın Tarihi: 2021
Dergi Adı: Journal of Plant Protection Research Dergi Cilt No: 1/2021 vol. 61 (Basımda) Kişiler
Özet:
Yayın Türü: SCI, SSCI, AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler ISSN Numarası: Dosyalar
Elektronik ISSN Numarası: Yayın Tarihi: 2021
Dergi Adı: Journal of Bahri Dagdas Crop Research Dergi Cilt No: (Basım aşamasında) Kişiler
Özet:
Yayın Türü: Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar ISSN Numarası: Dosyalar
Elektronik ISSN Numarası: Yayın Tarihi: 2021
Dergi Adı: 8. Uluslararası Katılımlı Bitki Koruma Kongresi Dergi Cilt No: 24-28 Ağustos 2021, Bolu Kişiler
Özet:
Yayın Türü: Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler ISSN Numarası: 0406-3597 Dosyalar
Elektronik ISSN Numarası: 1308-8122 Yayın Tarihi: 2021
Dergi Adı: Bitki Koruma Bülteni Dergi Cilt No: 61 (1):15-20 Kişiler
Özet:
Yayın Türü: Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler ISSN Numarası: Dosyalar
Elektronik ISSN Numarası: Yayın Tarihi: 2021
Dergi Adı: KSUJ. Agric. Nat. Dergi Cilt No: In-press Kişiler
Özet:
Yayın Türü: Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler ISSN Numarası: Dosyalar
Elektronik ISSN Numarası: Yayın Tarihi: 2021
Dergi Adı: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi Dergi Cilt No: Yayın aşamasında Kişiler
Özet:
Yayın Türü: Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler ISSN Numarası: Dosyalar
Elektronik ISSN Numarası: Yayın Tarihi: 2021
Dergi Adı: Journal of Global Innovations in Agricultural Sciences Dergi Cilt No: 9(1), 29-33. Kişiler
Özet:
Yayın Türü: Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar ISSN Numarası: Dosyalar
Elektronik ISSN Numarası: Yayın Tarihi: 2021
Dergi Adı: International Symposium of Scientific Research and Innovative Studies Dergi Cilt No: Bandırma-Balıkesir. Kişiler
Özet:
Yayın Türü: SCI, SSCI, AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler ISSN Numarası: e0248364. Dosyalar
Elektronik ISSN Numarası: Yayın Tarihi: 2021
Dergi Adı: Plos one Dergi Cilt No: Kişiler
Özet:
Yayın Türü: SCI, SSCI, AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler ISSN Numarası: Dosyalar
Elektronik ISSN Numarası: DOI 10.1002/ps.6516 Yayın Tarihi: 2021
Dergi Adı: Pest Management Science Dergi Cilt No: Kişiler
Özet: BACKGROUND: Tuta absoluta is a devastating pest in tomato production areas worldwide. After its first introduction to Turkey in 2009, it quickly became the major pest of tomato-growing areas. Although some biocontrol agents have been used, especially in greenhouses, the main control of T. absoluta relies heavily on chemical insecticides. However, failure in chemical control has often been reported due to resistance development. In this study, we investigated (i) the population structure of 22 T. absoluta populations across Turkey by analysing haplotypes, based on the cytochrome oxidase subunit I gene; (ii) the efficacy of three registered insecticides from different classes (metaflumizone, chlorantraniliprole and spinosad) in real fieldgreenhouse conditions; and (iii) the geographic distribution of target-site mutations associated with insecticide resistance. RESULTS: The efficacy of spinosad was higher than that of chlorantraniliprole and metaflumizone in the greenhouse trials, as documented by the mortality rates obtained, up to 14 days post application. Known resistance mutations in ryanodine receptors (RyR) (i.e. the I4790M/K and G4946E), nicotinic acetylcholine receptors (G275E), acetylcholinesterases (A201S) and voltage-gated sodium channels (F1845Y and V1848I) were found at various frequencies across the populations genotyped. The I4790K diamide resistance mutation in the RyR has been reported for the first time in T. absoluta populations. Although a total of eight haplotypes were found, the overall mean genetic distance was lower than 0.001, indicating the high genetic homogeneity among Turkish T. absoluta populations. CONCLUSION: The results will contribute to design area-wide resistance management programs in T. absoluta control in Turkey. However, more monitoring studies are needed to implement evidence-based insecticide resistance management strategies in the frame of integrated pest management.
Yayın Türü: Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar ISSN Numarası: Dosyalar
Elektronik ISSN Numarası: Yayın Tarihi: 2021
Dergi Adı: 8. Uluslararası Katılımlı Bitki Koruma Kongresi, 24-28 Ağustos 2021, Bolu, Türkiye Dergi Cilt No: Kişiler
Özet: Domatesin en önemli zararlılarından birisi olan domates güvesi [Tuta absoluta (Meyrick, 1917) (Lepidoptera: Gelechiidae)]’nin savaşımında kimyasal mücadele ön plana çıkmaktadır. Ancak insektisit direnci spinosad gibi mevcut ilaçların etkinliklerini tehlikeye atmaktadır. T. absoluta’da spinosad hedef-bölge direnci son yapılan çalışmalarda ortaya koyulmuş olmasına rağmen spinosad uygulaması sonrasında ifadesi değişen genlerin ve bu genlerin insektisit direncinde dahil oldukları yolaklara ilişkin bir çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmada, 022 nolu IRAC test metoduna uygun şekilde, Antalya’daki bir domates serasından toplanan Serik popülasyonu, spinosada karşı hassas TA1 popülasyonuna göre 17 kat dirençli bulunmuştur. Ardından spinosad uygulamasının Serik popülasyonundaki gen ekspresyon profili değişimine etkisi RNA-seq metodu kullanarak belirlenmiştir. Uygulamadan (TA1 için LC99 : 29 ppm) 72 saat sonra hayatta kalan bireylerden ve kontrol grubundan 10'ar larva 3'er tekerrürlü olacak şekilde havuzlanmış ve RNA izolasyonları gerçekleştirilmiştir. Transkriptom analizi için Illumina platformu (2x150 bp, >20 M okuma) kullanılmıştır. Karşılaştırmalı analiz sonucunda 162,626 adet transkriptten 1,489 bç N50 değerine sahip 57,043 adet unigen (her genin en uzun transkripti) elde edilmiştir. Toplamda 1,155 adet unigenin ifadesi değişirken bunlardan 299 adet unigenin ifadesi artmış 856 adet unigenin ise ifadesi azalmıştır. Söz konusu unigenler GO ve KEGG veritabanlarındaki fonksiyonel sınıflandırmaları sonucunda 20 adet GO terimi ve 39 adet KEGG yolağına dahil olmuştur (p<0.05). Ek olarak, ifadesi değişen unigenler içerisinde bilinen detoksifikasyon genleri (sitokrom p450 ve glutatyon S-transferaz), ısı şok proteinleri, kütiküla ve proteaz genleri gibi insektisit direncinde rol oynayan çok sayıda gen yer almıştır. Ancak uygulama grubunda spinosad hedef-bölge direnci ile ilişkilendirilmiş herhangi bir genetik değişiklik tespit edilememiştir. Bu durum Serik popülasyonu spinosad direncinde çoklu ancak spesifik genlerin rol oynadığını göstermektedir. Elde edilen transkriptomik kaynak T. absoluta’daki spinosad metabolik direncinde rol oynayan kompleks mekanizmasının araştırılması için önemli bir başlangıç noktası oluşturmaktadır.
Yayın Türü: Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler ISSN Numarası: Dosyalar
Elektronik ISSN Numarası: Yayın Tarihi: 2021
Dergi Adı: Bitki Koruma Bülteni Dergi Cilt No: 61 (2) : 19-32 Kişiler
Özet: Plum pox virus (PPV), sert çekirdekli meyve türlerinin bilinen en tehlikeli viral etmenidir. PPV vektör yaprak bitleri tarafından taşınmakta ve sert çekirdekli meyve ağaçlarında özellikle erik, kayısı ve şeftalinin meyveleri, yaprakları ve çiçeklerinde ciddi hasarlara neden olmaktadır. Enfekteli bitkilerin eradike edilmesi, PPV'ye karşı alınması gereken tedbirlerin başında gelmektedir. Bu çalışmanın temel amacı; Ulusal Bitki Sağlığı Kurumu olan, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü (GKGM) tarafından 2013-2018 yılları arasında yürütülen Ulusal PPV sürvey ve eradikasyon programının sonuçlarını değerlendirmektir. Altı yıllık çalışma süresince Türkiye’de yaklaşık 60.000 bitki makroskobik olarak incelenmiş ve yedi farklı meyve türünde toplam 21.394 bitkiden örnek (çiçek, yaprak ve meyve) alınmıştır. Alınan örnekler ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent Assay) metodu ile analiz edilmiştir. ELISA’da şüpheli sonuç veren örnekler, RT-PCR (Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction) yöntemi ile doğrulanmıştır. Test sonuçlarına göre 161 farklı noktadan alınan örneklerin 2.718'i PPV pozitif olarak tespit edilmiş ve enfeksiyon ortalaması altı yıl boyunca %12.70 olarak hesaplanmıştır. Çalışma süresince 78.868 bitki eradike edilmiş, yoğun sürvey ve eradikasyon programı sonucunda PPV enfeksiyon oranının %35.72'den %7.47'ye gerilediği görülmüştür. Diğer taraftan, daha önce PPV'den ari olarak bilinen yedi ilde (Aydın, Bolu, Denizli, Erzincan, Kırıkkale, Sivas, Samsun) PPV’nin varlığı belirlenmiş ve eradikasyonu gerçekleştirilmiştir. Yapılan bu çalışma sonucunda eradikasyon uygulamalarının PPV’nin bulaşma ve yayılmasını baskılamada çok etkili bir yöntem olduğu ortaya konmuştur. Buna ek olarak ulusal sürvey ve eradikasyon programına ülke çapında devam edilmesi ve fidanlıklarda yoğunlaştırılması kanaatine varılmıştır.
Yayın Türü: Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler ISSN Numarası: 2667-7733 Dosyalar
Elektronik ISSN Numarası: 2667-7733 Yayın Tarihi: 2020
Dergi Adı: Mustafa Kemal University Journal of Agricultural Sciences Dergi Cilt No: 25 (2):256-261 Kişiler
Özet: Presence of Leptodemus minutus Jakovlev (Hemiptera), which cause direct damage by feeding, was investigated on cotton crop plants in Hatay province, Turkey.
Yayın Türü: SCI, SSCI, AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler ISSN Numarası: Dosyalar
Elektronik ISSN Numarası: Yayın Tarihi: 2020
Dergi Adı: Journal of the Entomolological Research Society Dergi Cilt No: 22(2), 107-118 Kişiler
Özet:
Yayın Türü: Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar ISSN Numarası: Dosyalar
Elektronik ISSN Numarası: Yayın Tarihi: 2020
Dergi Adı: Türkiye Ziraat Mühendisligi IX. Teknik Kongresi, Dergi Cilt No: Kişiler
Özet:
Yayın Türü: Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler ISSN Numarası: Dosyalar
Elektronik ISSN Numarası: Yayın Tarihi: 2020
Dergi Adı: Bitki Koruma Bülteni Dergi Cilt No: 60.4: 59-68 Kişiler
Özet: Plum pox virus (PPV), sert çekirdekli meyvelerde verim, kalite ve ekonomik kayıplara sebep olan Şarka hastalığının etmenidir. PPV, Avrupa başta olmak üzere dünyada birçok ülkede varlığı tespit edilmiştir. Türkiye’de bugüne kadar yapılan çalışmalarda etmenin varlığı farklı bölgelerde sınırlı olarak tespit edilmiştir. Bolu ilinde şu ana kadar PPV’nin tespitine ilişkin herhangi bir kayıt bulunmamaktadır. Bolu ilinde 2016-2019 yılları arasında yapılan sürveyler neticesinde 306 örnek toplanmıştır. PPV’nin varlığını tespit etmek amacıyla ilk olarak DAS-ELISA ile örnekler analiz edilmiştir. Analizler sonucunda üç adet şeftali örneğinin PPV ile enfekteli olduğu belirlenmiştir. Enfekteli örnekler daha sonra üniversal primerler (P1/P2 ) kullanılarak RT-PCR yapılmış ve DAS-ELISA sonuçları doğrulanmıştır. Ayrıca PPV’nin ırka spesifik primerleri ile ırk düzeyinde de teşhisleri yapılmıştır. Irk düzeyinde yapılan bu teşhislerde örneklerin PPV-M (Marcus) ırkı ile enfekteli olduğu belirlenmiştir. Moleküler çalışmalar sonucunda üç izolatın kısmi kılıf protein bölgesine ait 243 nükleotidlik diziler elde edilerek NCBI’a kaydedilmiştir. Sekans dizilerinin BLAST analizi sonucunda yüksek oranda (%99-100) Türkiye ve Avrupa PPV-M izolatları ile benzer oldukları belirlenmiştir. Ayrıca 38 adet farklı PPV sekans dizisi ile yapılan filogenetik analiz (Neighbour-Joining) sonucunda, BLAST analizinde olduğu gibi Bolu izolatları PPV-M izolatları ile kümelenerek diğer PPV ırklarından ayrıldığı görülmüştür. Yapılan bu çalışma ile elde edilen PPV izolatları Bolu ili için ilk kayıt niteliğindedir. Sonuç olarak, Bolu ilinde daha kapsamlı sürveylerin yapılması ve elde edilen izolatlarının tam genom dizileri elde ederek genetik varyasyonlarının belirlenmesinin gerekliliği ortaya çıkmıştır. Enfekteli bulunan ağaçların ise tamamı eradike edilmiştir.