aaaaa

0-20 / 1503

Yayın Türü: SCI, SSCI, AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler ISSN Numarası: Dosyalar
Elektronik ISSN Numarası: Doi: 10.1186/s41938-021-00399-1 Yayın Tarihi: 2021
Dergi Adı: Egyptian Journal of Biological Pest Control Dergi Cilt No: 31 (75),1-5. Kişiler
Özet:
Yayın Türü: Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler ISSN Numarası: Dosyalar
Elektronik ISSN Numarası: Yayın Tarihi: 2021
Dergi Adı: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi Dergi Cilt No: 31 (2): 387-395 Kişiler
Özet: Türkiye’de önemli bir yere sahip olan kışlık sebze üretimi, iklim koşullarının uygun olduğu birçok bölgede yapılmaktadır. Önemli bir kışlık sebze olan ve İç Anadolu Bölgesinin farklı illerinde üretimi yapılan marul bitkisini kalite ve verim açısından etkileyen birçok viral hastalık etmeni bulunmaktadır. Bu önemli viral hastalık etmenlerinin durumunun tespit edilmesi amacıyla 2017-2018 yıllarında Ankara, Eskişehir ve Konya illeri marul alanlarında sürveyler yapılarak, 164 adet örnek toplanmıştır. Toplanan örnekler, 14 farklı virüs [Beet western yellows virus (BWYV), Broad bean wilt virus (BBWV), Cauliflower mosaic virus (CaMV), Cucumber mosaic virus (CMV), Lettuce mosaic virus (LMV), Mirafiori lettuce big-vein virus (MiLBVV), Radish mosaic virus (RaMV), Tobacco mosaic virus (TMV), Tobacco necrosis virus (TNV), Tobacco rattle virus (TRV), Tobacco streak virus (TSV), Tomato black ring virus (TBRV), Tomato spotted wilt virus (TSWV), Turnip mosaic virus (TuMV)] serolojik olarak DAS-ELISA yöntemi ile test edilmiştir. Serolojik olarak ticari kiti bulunmayan 2 virüs için [Lettuce big vein associated virus (LBVaV) ve Tomato infectious chlorosis virus (TICV)] moleküler bir yöntem olan RT-PCR kullanılmıştır. Ayrıca serolojik olarak bölgede yüksek oranda tespit edilmiş olan MiLBVV moleküler yöntemlerle doğrulanmıştır. Yapılan analizler sonucunda LBVaV, MiLBVV, LMV, TNV etmenleri sırasıyla % 31.7, 19.5, 7.3 ve 3.7 oranında tespit edilmiştir En yaygın viral etmenlerin LBVaV ve MiLBVV olduğu görülmüştür.
Yayın Türü: SCI, SSCI, AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler ISSN Numarası: 2148-9297 Dosyalar
Elektronik ISSN Numarası: Yayın Tarihi: 2021
Dergi Adı: Journal of Agricultural Sciences (Tarim Bilimleri Dergisi) DOI: 10.15832/ankutbd.574812 Dergi Cilt No: 27 (1) : 16 - 25 Kişiler
Özet: Aphid species, their parasitoids and predators on vegetables (bean, cucumber, eggplant, melon, okra, pepper, pumpkin, tomato and watermelon) grown in Erzincan province, Turkey were determined. Surveys were carried out at weekly intervals from the seedling period until the end of the harvest period in Central and Üzümlü districts of Erzincan province in 2014-2016. 30-40 plants were randomly selected in the surveys and all parts of plants were investigated with a magnifier. Ten aphid, seventeen predator and seven parasitoids species were found. According to results, Lipaphis erysimi (Kaltenbach) (Hemiptera: Aphididae) was first recorded as a host of Aphelinus mali (Haldeman) (Aphelinidae: Aphelininae) in the world. In addition, parasitism rates of aphids were also established. The mean parasitism rate changed between 17.5% in 2015 and 4.39% in 2016. The relationship between parasitism rate, total parasitized aphid number and total aphid number were found. According to the analysis result, there was a very weak or a high positive correlation (r= 0.126-0.721) between total aphid number and total parasitized (mummified) aphid number, and not a correlation existed between parasitism rate and total aphid number as for years.
Yayın Türü: Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler ISSN Numarası: Dosyalar
Elektronik ISSN Numarası: Yayın Tarihi: 2021
Dergi Adı: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi Dergi Cilt No: 24(4), 805-814 Kişiler
Özet: Plum pox virus (PPV), sert çekirdekli meyvelerde önemli verim kayıplarına sebep olan Şarka hastalığının etmenidir. PPV, Türkiye’nin farklı bölgelerinde sınırlı olarak tespit edilmesine rağmen, bugüne kadar Burdur iline ait herhangi bir kayıt bulunmamaktadır. Bu çalışmada, 2016-2019 yılları arasında Burdur ilinde PPV’nin varlığının belirlenmesine yönelik serolojik ve moleküler yöntemler kullanılarak yapılan araştırmanın sonuçlarına yer verilmiştir. Sürveyler süresince toplanan 47 adet sert çekirdekli meyve yaprak örneği ilk olarak Double antibody sandwich enzyme linked immunosorbent assay (DAS-ELISA) ile analiz edilmiş ve 2 adet şeftali örneğinin PPV ile enfekteli olduğu belirlenmiştir. Çalışmada, PPV’nin kılıf protein bölgesi için 767 nükleotid büyüklüğünde bir bölgeyi çoğaltan bir adet dejenere primer çifti tasarlanmıştır. Yeni primerler ile gerçekleştirilen Reverse transcription-polymerase chain reaction (RT-PCR) ve sekans analizleri sonucunda elde edilen diziler GenBank’a kaydedilmiştir. Yapılan BlastN analizi neticesinde Burdur PPV izolatları en yüksek benzerlik oranını (%99.86-%98.49), PPV-M ırkı ile göstermiştir. Neighbour-joining yöntemiyle yapılan filogenetik ağaçta Burdur izolatlarının, Türkiye ve farklı ülkelere ait PPV-M izolatı ile kümelendiği belirlenmiştir. Bu çalışma ile elde edilen 2 adet PPV-M izolatı Akdeniz Bölgesi’nin PPV açısından ari alanı konumunda olan Burdur ilinde ilk kayıt niteliğindedir. Çalışma sonucunda enfekteli olduğu tespit edilen ağaçlar eradike edilerek 1 km çapında tampon bölge oluşturulmuş ve 3 yıl boyunca Prunus türlerinin yetiştiriciliğinin yasaklanmasına ve sürvey çalışmalarınnın devam edilmesine karar verilmiştir.
Yayın Türü: SCI, SSCI, AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler ISSN Numarası: 1427-4345 Dosyalar
Elektronik ISSN Numarası: 1899-007X Yayın Tarihi: 2021
Dergi Adı: Journal of Plant Protection Research Dergi Cilt No: 1/2021 vol. 61 (Basımda) Kişiler
Özet:
Yayın Türü: Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler ISSN Numarası: Dosyalar
Elektronik ISSN Numarası: Yayın Tarihi: 2021
Dergi Adı: KSUJ. Agric. Nat. Dergi Cilt No: In-press Kişiler
Özet:
Yayın Türü: Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler ISSN Numarası: Dosyalar
Elektronik ISSN Numarası: Yayın Tarihi: 2021
Dergi Adı: Journal of Global Innovations in Agricultural Sciences Dergi Cilt No: 9(1), 29-33. Kişiler
Özet:
Yayın Türü: Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar ISSN Numarası: Dosyalar
Elektronik ISSN Numarası: Yayın Tarihi: 2021
Dergi Adı: International Symposium of Scientific Research and Innovative Studies Dergi Cilt No: Bandırma-Balıkesir. Kişiler
Özet:
Yayın Türü: SCI, SSCI, AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler ISSN Numarası: e0248364. Dosyalar
Elektronik ISSN Numarası: Yayın Tarihi: 2021
Dergi Adı: Plos one Dergi Cilt No: Kişiler
Özet:
Yayın Türü: Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler ISSN Numarası: Dosyalar
Elektronik ISSN Numarası: Yayın Tarihi: 2021
Dergi Adı: Bitki Koruma Bülteni Dergi Cilt No: 61 (2) : 19-32 Kişiler
Özet: Plum pox virus (PPV), sert çekirdekli meyve türlerinin bilinen en tehlikeli viral etmenidir. PPV vektör yaprak bitleri tarafından taşınmakta ve sert çekirdekli meyve ağaçlarında özellikle erik, kayısı ve şeftalinin meyveleri, yaprakları ve çiçeklerinde ciddi hasarlara neden olmaktadır. Enfekteli bitkilerin eradike edilmesi, PPV'ye karşı alınması gereken tedbirlerin başında gelmektedir. Bu çalışmanın temel amacı; Ulusal Bitki Sağlığı Kurumu olan, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü (GKGM) tarafından 2013-2018 yılları arasında yürütülen Ulusal PPV sürvey ve eradikasyon programının sonuçlarını değerlendirmektir. Altı yıllık çalışma süresince Türkiye’de yaklaşık 60.000 bitki makroskobik olarak incelenmiş ve yedi farklı meyve türünde toplam 21.394 bitkiden örnek (çiçek, yaprak ve meyve) alınmıştır. Alınan örnekler ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent Assay) metodu ile analiz edilmiştir. ELISA’da şüpheli sonuç veren örnekler, RT-PCR (Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction) yöntemi ile doğrulanmıştır. Test sonuçlarına göre 161 farklı noktadan alınan örneklerin 2.718'i PPV pozitif olarak tespit edilmiş ve enfeksiyon ortalaması altı yıl boyunca %12.70 olarak hesaplanmıştır. Çalışma süresince 78.868 bitki eradike edilmiş, yoğun sürvey ve eradikasyon programı sonucunda PPV enfeksiyon oranının %35.72'den %7.47'ye gerilediği görülmüştür. Diğer taraftan, daha önce PPV'den ari olarak bilinen yedi ilde (Aydın, Bolu, Denizli, Erzincan, Kırıkkale, Sivas, Samsun) PPV’nin varlığı belirlenmiş ve eradikasyonu gerçekleştirilmiştir. Yapılan bu çalışma sonucunda eradikasyon uygulamalarının PPV’nin bulaşma ve yayılmasını baskılamada çok etkili bir yöntem olduğu ortaya konmuştur. Buna ek olarak ulusal sürvey ve eradikasyon programına ülke çapında devam edilmesi ve fidanlıklarda yoğunlaştırılması kanaatine varılmıştır.
Yayın Türü: SCI, SSCI, AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler ISSN Numarası: Dosyalar
Elektronik ISSN Numarası: Yayın Tarihi: 2020
Dergi Adı: Journal of the Entomolological Research Society Dergi Cilt No: 22(2), 107-118 Kişiler
Özet:
Yayın Türü: Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler ISSN Numarası: 0406-3597 Dosyalar
Elektronik ISSN Numarası: 1308-8122 Yayın Tarihi: 2020
Dergi Adı: Bitki Koruma Bülteni Dergi Cilt No: 60 (3): 81-87 Kişiler
Özet: Safflower is a conspicuous energy crop might be used as a biofuel and raw material source for vegetable oil and animal feed sectors. It has a potential to reduce energy and oil dependency of Turkey reached to a high level due to its capacity. Weeds can cause yield loss because they compete with the crop for water, light, space, and nutrients in safflower. Weed control practices, therefore, should be made efficiently to gain high safflower yield. The aim of this study is to determine the efficacy of pendimethalin, s-metolachlor, and chlorsulfuron to control weeds and the response of safflower to them. The field experiments were conducted during 2017-2019 in Gölbaşı, Ankara, Turkey. Pendimethalin and s-metolachlor were applied to the soil surface before crop sowing at 675.0, 1012.5, 1350 and 2700, and 686.25, 915.0, 1372.5 and 2745.0 g active ingredient (ai) ha-1, respectively. Chlorsulfuron was treated at 3.75, 4.95, 5.625, 7.5 and 15.0 g ai ha-1 to the weeds when they were 2-4 true leaf stage. Responses of safflower to the herbicides and the efficacy of these herbicides on the weed were visually evaluated 14 and 28 days after treatment (DAT) and before the harvest. Pendimethalin caused very slight crop injury, and the symptoms were disappeared at 28 DAT in 2017, but same symptoms were not observed in 2018. The crop injury caused by chlorsulfuron was transient when it was applied lower than at 5.625 g ai ha-1; however, chlorsulfuron at 7.5 and 15 g ai ha-1 injured persistently safflower plants. Pendimethalin provided moderate control on wild mustard and redroot pigweed at 1350 g ai ha-1 while s-metolachlor at 1372.5 g ai ha-1 sufficiently controlled redroot pigweeds, but not wild mustard. Weed control with chlorsulfuron at higher than 4.95 g ai ha-1 was good compared to lower rates.
Yayın Türü: Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler ISSN Numarası: 0406-3597 Dosyalar
Elektronik ISSN Numarası: 1308-8122 Yayın Tarihi: 2020
Dergi Adı: Bitki koruma Bülteni Dergi Cilt No: 60(4): 21-29. Kişiler
Özet: Enginar (Cynara scolymus L.) otsu, yenilebilir bir bitkidir ve olgunlaşmamış baş (tomurcuk) kısmı için yetiştirilmektedir. 2016 ve 2017 yıllarında Batı Akdeniz Bölgesi’nde üretici tarlalarında enginar bitkilerinin baş kısmındaki çürümeler nedeniyle önemli zararlar gözlenmiştir. Çürümelerin nedenini belirlemek amacıyla nekrotik dokulardan numuneler alınmıştır. Agar-plak metodu kullanılarak fungal izolatlar elde edilmiş ve detaylı olarak incelenmiştir. İzolatların morfolojik ve rDNA’larının ITS bölgelerine dayanarak, hastalığın etmeninin Botrytis cinerea Pers. olduğu belirlenmiştir. Hastalık daha önce ABD ve Arjantin’de rapor edilmiştir. Bilgilerimiz doğrultusunda bu yayın, Türkiye’nin önemli üretim potansiyeline sahip Batı Akdeniz Bölgesi’nde, enginarda baş çürüklüğüne neden olan, B. cinerea’nın ortaya çıkışı ve ekonomik zarar oluşturacak düzeyde yaygınlığına yönelik ilk kayıt niteliğindedir. B. cinerea geniş bir konukçu dizisine sahip yaygın bir bitki patojeni fungus olmasına rağmen, enginarda Botrytis çürüklüğü Türkiye’de çok az bilinmektedir. Bu çalışma ile hastalık etmeni tanılanmış, enginar üretim alanlarındaki durumu ve üretime olan etkisi araştırılmıştır. 2016 ve 2017’de Batı Akdeniz Bölgesi’nde yedi lokasyonda (Muratpaşa, Kepez, Aksu, Serik, Manavgat, Gazipaşa ve Kumluca) sürveyler yapılmıştır. Sürveylerde basit tesadüfî örnekleme yöntemi kullanılmış ve her iki yılda 79 tarladan toplam 95 numune alınmıştır. 2016’da, ortalama hastalık oranı ve yaygınlığı sırasıyla %14.7 ve %37.0 olurken, 2017’de ise hastalık oranı ve yaygınlığı sırasıyla %17.5 ve %51.1 olmuştur. Bu çalışma ile B. cinerea’nın hasat öncesi enginarda baş kısmında çürümelere ve sonuç olarak yıllık %16.1 verim kaybına neden olmasıyla enginar üretimi üzerinde önemli bir etkisinin olduğu ortaya konmuştur.
Yayın Türü: Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar ISSN Numarası: Dosyalar
Elektronik ISSN Numarası: Yayın Tarihi: 2020
Dergi Adı: Türkiye Ziraat Mühendisligi IX. Teknik Kongresi, Dergi Cilt No: Kişiler
Özet:
Yayın Türü: Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler ISSN Numarası: Dosyalar
Elektronik ISSN Numarası: Yayın Tarihi: 2020
Dergi Adı: Bitki Koruma Bülteni Dergi Cilt No: 60.4: 59-68 Kişiler
Özet: Plum pox virus (PPV), sert çekirdekli meyvelerde verim, kalite ve ekonomik kayıplara sebep olan Şarka hastalığının etmenidir. PPV, Avrupa başta olmak üzere dünyada birçok ülkede varlığı tespit edilmiştir. Türkiye’de bugüne kadar yapılan çalışmalarda etmenin varlığı farklı bölgelerde sınırlı olarak tespit edilmiştir. Bolu ilinde şu ana kadar PPV’nin tespitine ilişkin herhangi bir kayıt bulunmamaktadır. Bolu ilinde 2016-2019 yılları arasında yapılan sürveyler neticesinde 306 örnek toplanmıştır. PPV’nin varlığını tespit etmek amacıyla ilk olarak DAS-ELISA ile örnekler analiz edilmiştir. Analizler sonucunda üç adet şeftali örneğinin PPV ile enfekteli olduğu belirlenmiştir. Enfekteli örnekler daha sonra üniversal primerler (P1/P2 ) kullanılarak RT-PCR yapılmış ve DAS-ELISA sonuçları doğrulanmıştır. Ayrıca PPV’nin ırka spesifik primerleri ile ırk düzeyinde de teşhisleri yapılmıştır. Irk düzeyinde yapılan bu teşhislerde örneklerin PPV-M (Marcus) ırkı ile enfekteli olduğu belirlenmiştir. Moleküler çalışmalar sonucunda üç izolatın kısmi kılıf protein bölgesine ait 243 nükleotidlik diziler elde edilerek NCBI’a kaydedilmiştir. Sekans dizilerinin BLAST analizi sonucunda yüksek oranda (%99-100) Türkiye ve Avrupa PPV-M izolatları ile benzer oldukları belirlenmiştir. Ayrıca 38 adet farklı PPV sekans dizisi ile yapılan filogenetik analiz (Neighbour-Joining) sonucunda, BLAST analizinde olduğu gibi Bolu izolatları PPV-M izolatları ile kümelenerek diğer PPV ırklarından ayrıldığı görülmüştür. Yapılan bu çalışma ile elde edilen PPV izolatları Bolu ili için ilk kayıt niteliğindedir. Sonuç olarak, Bolu ilinde daha kapsamlı sürveylerin yapılması ve elde edilen izolatlarının tam genom dizileri elde ederek genetik varyasyonlarının belirlenmesinin gerekliliği ortaya çıkmıştır. Enfekteli bulunan ağaçların ise tamamı eradike edilmiştir.
Yayın Türü: Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler ISSN Numarası: ISSN Dosyalar
Elektronik ISSN Numarası: ISSN Yayın Tarihi: 2020
Dergi Adı: Plant Protection Bulletin Dergi Cilt No: 60 (1): 31-39. Kişiler
Özet: This study was conducted in the province of Erzincan where viticulture was intensively conducted Central and Üzümlü districts and towns and villages in the vineyards of these districts were made to detect phytoplasma diseases and potential vector insect species in 2013-2016. For this purpose, surveys were carried out regularly (once a month), samples were taken from suspected phytoplasma diseases and their locations were marked with GPS. The collected samples were identified by molecular methods, the state of the vineyards of Erzincan province in terms of phytoplasma pathogens (Bois noir and Flavescence doree) were determined and vector species were also identified. At the end of this study Bois noir that phytoplasma disease and the potential vectors of this disease Laodelphax striatellus (Fallen, 1826) (Hemiptera: Delphacidae), Empoasca sp., Euscelis incisus (Kirschbaum, 1868) and Psammotettix sp. (Hemiptera: Cicadellidae) species were identified
Yayın Türü: Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler ISSN Numarası: Dosyalar
Elektronik ISSN Numarası: Yayın Tarihi: 2020
Dergi Adı: Çiftçi ve Köy Dünyası Dergisi Dergi Cilt No: 427, 41- 43. Kişiler
Özet:
Yayın Türü: Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar ISSN Numarası: Dosyalar
Elektronik ISSN Numarası: Yayın Tarihi: 2020
Dergi Adı: Bitki Sağlığında Dost Mikroorganizmalar Çalıştayı Dergi Cilt No: 09-10 Eylül 2020, Ankara Kişiler
Özet: Fasulye (Phaseolus vulgaris L.), üretiminin yoğun olarak yapıldığı Ankara, Eskişehir, Burdur, Niğde ve Konya illerinde fasulye üretimi yapılan ilçelerde toplam 1.280 ha alanda survey yapılmış, hastalık belirtisi görülen ve görülmeyen üretim alanlarından örneklemeler yapılmış, bitkilerin kök, gövde, meyve ve yapraklarından; bitki dokuları arasında yaşayan (endofit), bitki dokularının yüzeylerinde yer alan (epifit) ve bitki kök bölgesinde ve bitki köklerinden (rizosfer) elde edilen toplam 632 farklı bakteri kolonisi izole edilmiş ve patojen olmadıklarına yönelik testler yapılmıştır. Patojen olmadığından emin olunan 71 endofit, 18 epifit ve 32 rizosfer bakterisinin morfolojik, biyo kimyasal ve MALDI-TOF yöntemleri ile teşhisleri gerçekleştirilmiş ve böylece fasulye üretim alanlarında bulunan bakterilerin cins ve tür bazında profili çıkarılmıştır. Buna göre elde edilen bakteriyel guruplar arasında en kalabalık gurubu Bacillus spp. Pseudomonas spp. ve Arthrobacter spp. cinslerinin oluşturduğu, bulnların yanı sıra Microbacterium spp., Acinetobacter spp., Achromobacter spp. ve Staphylococcus spp. gibi cinslere ait bakterilerin de yer aldığı belirlenmiştir. Elde edilen bu izolatların fasulye üretim alanlarında büyük ekonomik kayıplara neden olan Hale Yanıklığı Hastalığı etmeni Pseudomonas syringae pv. phaseolicola ‘ya karşı in-vitro ve in-vivo antagonistik etkinlikleri incelenmiş ve bitki gelişimine olan etkileri belirlenmiştir. Yapılan testler ile izole edilen bakterilerin in-vitro antagonistik indeks değeri 2.2-3.5 arasında, in-vivo koşullarda hastalık etmenini %63 oranda engelleyici özelliği olduğu, kontrol uygulaması olan SUNCOP (Bakır oksiklorid) ile karşılaştırıldığında hastalık etmenini engellemede kontrol uygulamasından %18,1 oranında daha etkili olduğu ve bitki gelişimini teşvik yönünden uygulama yapılmamış olan kontrol bitkileri ile karşılaştırıldığında bitki boyunu 5-7cm daha fazla uzatan bitki yaş ağırlığını 3-6g daha fazla artıran taşıyan bitki dostu bakteriler oldukları ortaya konmuştur. Bu çalışma ile elde edilen bu bitki dostu bakterilerin etkin bir şekilde uygulamaya aktarılması, antagonistik etkilerini ortaya koymada ve bitki gelişimini teşvik etmede sahip oldukları enzim/toksin gibi metabolitler üzerine ileri çalışmalar yürütülmesi gerekmektedir.
Yayın Türü: SCI, SSCI, AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler ISSN Numarası: Dosyalar
Elektronik ISSN Numarası: Yayın Tarihi: 2020
Dergi Adı: Acta Horticulturae Dergi Cilt No: 1268, 147-151. Kişiler
Özet:
Yayın Türü: SCI, SSCI, AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler ISSN Numarası: Dosyalar
Elektronik ISSN Numarası: Yayın Tarihi: 2020
Dergi Adı: Journal of Stored Product Research, In-press Dergi Cilt No: 89 Kişiler
Özet: