aaaaa


Genel Bilgiler

Yayın Türü Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler ISSN Numarası
Elektronik ISSN Numarası Yayın Tarihi 2010

Detaylar

Yayın Adı Elma bahçelerinde elma içkurdu ?Cydia pomonella (L.)? mücadelesinde yardımcı hava akımlı hidrolik bahçe pülverizatörünün biyolojik performansının belirlenmesi Dergi Adı Bitki Koruma Bülteni
Dergi Cilt No
Özet Bu çalışma ile elma bahçelerinde ana zararlıya karşı kullanılan pestisitler ile etkili bir kimyasal savaşım yapılabilmesi için gerekli olan ilaçlama karakteristikleri, yaygın olarak kullanılan standart ve yardımcı hava akımlı pülverizatörler için belirlenmiştir. Bu pülverizatörler için, ağaç kanopisi üzerinde toplanan iz maddesi kalıntı miktarı, ilacın penetrasyonu, ilaç dağılım düzgünlüğü ve biyolojik etkinlik değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçların ışığında makinalar arasında karşılaştırma yapılmıştır. Böylece söz konusu ilaçlamalar için uygun ekipman ve karakteristiklere ait uygulamaya yönelik tavsiyede bulunmak mümkün olabilmiştir. Denemeler ilaçlama karakteristiklerinin ve biyolojik etkilerin ortaya konulmasına yönelik olarak iki aşamalı olarak yürütülmüştür. Yardımcı hava akımlı bahçe pülverizatörü ile yapılan uygulamaların etkinliği standart pülverizatöre göre daha yüksek bulunmuştur. Ağaç üzerinde toplanan ortalama iz maddesi kalıntı miktarı, standart uygulamaya göre yardımcı hava akımıyla %3 artmıştır. Standart pülverizatörle uygulamaya göre toprak üzerinde toplanan iz maddesi kalıntı miktarı yardımcı hava akımlı uygulamalarda %48 azalmıştır. Ayrıca yardımcı hava akımlı pülverizatör ile 16. metreye kadar iz maddesi kalıntı ölçümü yapılmıştır. Yardımcı hava akımlı uygulamada hava örneklerinde iz maddesi kalıntısı uzaklık arttıkça doğrusal olarak azalma göstermiştir. Biyolojik etkinlik açısından da yardımcı hava akımlı bahçe pülverizatörü ile yapılan ilaçlamanın standart bahçe pülverizatörü ile yapılan ilaçlamaya göre % 15-29 daha yüksek başarı sağlamıştır.

Kurum İçi Yazarlar

Adı Soyadı Kısa Adı
Arzu AYDAR Aydar A.
Yasemin SABAHOĞLU Sabahoğlu Y.

Kurum Dışı Yazarlar

Adı Soyadı Kısa Adı
Cevdet Zeki Zeki C.
Mesut İşçi İşçi M.

Ekler

Dosya Adı