aaaaa


Genel Bilgiler

Yayın Türü Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler ISSN Numarası
Elektronik ISSN Numarası Yayın Tarihi 2021

Detaylar

Yayın Adı Ankara, Eskişehir ve Konya İlleri Marul Üretim Alanlarında Görülen Viral Hastalık Etmenlerinin Tespiti Dergi Adı Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi
Dergi Cilt No 31 (2): 387-395
Özet Türkiye’de önemli bir yere sahip olan kışlık sebze üretimi, iklim koşullarının uygun olduğu birçok bölgede yapılmaktadır. Önemli bir kışlık sebze olan ve İç Anadolu Bölgesinin farklı illerinde üretimi yapılan marul bitkisini kalite ve verim açısından etkileyen birçok viral hastalık etmeni bulunmaktadır. Bu önemli viral hastalık etmenlerinin durumunun tespit edilmesi amacıyla 2017-2018 yıllarında Ankara, Eskişehir ve Konya illeri marul alanlarında sürveyler yapılarak, 164 adet örnek toplanmıştır. Toplanan örnekler, 14 farklı virüs [Beet western yellows virus (BWYV), Broad bean wilt virus (BBWV), Cauliflower mosaic virus (CaMV), Cucumber mosaic virus (CMV), Lettuce mosaic virus (LMV), Mirafiori lettuce big-vein virus (MiLBVV), Radish mosaic virus (RaMV), Tobacco mosaic virus (TMV), Tobacco necrosis virus (TNV), Tobacco rattle virus (TRV), Tobacco streak virus (TSV), Tomato black ring virus (TBRV), Tomato spotted wilt virus (TSWV), Turnip mosaic virus (TuMV)] serolojik olarak DAS-ELISA yöntemi ile test edilmiştir. Serolojik olarak ticari kiti bulunmayan 2 virüs için [Lettuce big vein associated virus (LBVaV) ve Tomato infectious chlorosis virus (TICV)] moleküler bir yöntem olan RT-PCR kullanılmıştır. Ayrıca serolojik olarak bölgede yüksek oranda tespit edilmiş olan MiLBVV moleküler yöntemlerle doğrulanmıştır. Yapılan analizler sonucunda LBVaV, MiLBVV, LMV, TNV etmenleri sırasıyla % 31.7, 19.5, 7.3 ve 3.7 oranında tespit edilmiştir En yaygın viral etmenlerin LBVaV ve MiLBVV olduğu görülmüştür.

Kurum İçi Yazarlar

Adı Soyadı Kısa Adı
Ali Ferhan MORCA Morca A F.
Sevgi COŞKAN Coskan S.

Kurum Dışı Yazarlar

Adı Soyadı Kısa Adı
Birol AKBAŞ Akbas B.

Ekler

Dosya Adı