aaaaa


Genel Bilgiler

Yayın Türü Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler ISSN Numarası
Elektronik ISSN Numarası Yayın Tarihi 2020

Detaylar

Yayın Adı Bolu ilinde Plum pox virus’un belirlenmesi ve kısmi moleküler karakterizasyonu Dergi Adı Bitki Koruma Bülteni
Dergi Cilt No 60.4: 59-68
Özet Plum pox virus (PPV), sert çekirdekli meyvelerde verim, kalite ve ekonomik kayıplara sebep olan Şarka hastalığının etmenidir. PPV, Avrupa başta olmak üzere dünyada birçok ülkede varlığı tespit edilmiştir. Türkiye’de bugüne kadar yapılan çalışmalarda etmenin varlığı farklı bölgelerde sınırlı olarak tespit edilmiştir. Bolu ilinde şu ana kadar PPV’nin tespitine ilişkin herhangi bir kayıt bulunmamaktadır. Bolu ilinde 2016-2019 yılları arasında yapılan sürveyler neticesinde 306 örnek toplanmıştır. PPV’nin varlığını tespit etmek amacıyla ilk olarak DAS-ELISA ile örnekler analiz edilmiştir. Analizler sonucunda üç adet şeftali örneğinin PPV ile enfekteli olduğu belirlenmiştir. Enfekteli örnekler daha sonra üniversal primerler (P1/P2 ) kullanılarak RT-PCR yapılmış ve DAS-ELISA sonuçları doğrulanmıştır. Ayrıca PPV’nin ırka spesifik primerleri ile ırk düzeyinde de teşhisleri yapılmıştır. Irk düzeyinde yapılan bu teşhislerde örneklerin PPV-M (Marcus) ırkı ile enfekteli olduğu belirlenmiştir. Moleküler çalışmalar sonucunda üç izolatın kısmi kılıf protein bölgesine ait 243 nükleotidlik diziler elde edilerek NCBI’a kaydedilmiştir. Sekans dizilerinin BLAST analizi sonucunda yüksek oranda (%99-100) Türkiye ve Avrupa PPV-M izolatları ile benzer oldukları belirlenmiştir. Ayrıca 38 adet farklı PPV sekans dizisi ile yapılan filogenetik analiz (Neighbour-Joining) sonucunda, BLAST analizinde olduğu gibi Bolu izolatları PPV-M izolatları ile kümelenerek diğer PPV ırklarından ayrıldığı görülmüştür. Yapılan bu çalışma ile elde edilen PPV izolatları Bolu ili için ilk kayıt niteliğindedir. Sonuç olarak, Bolu ilinde daha kapsamlı sürveylerin yapılması ve elde edilen izolatlarının tam genom dizileri elde ederek genetik varyasyonlarının belirlenmesinin gerekliliği ortaya çıkmıştır. Enfekteli bulunan ağaçların ise tamamı eradike edilmiştir.

Kurum İçi Yazarlar

Adı Soyadı Kısa Adı
Ali Ferhan MORCA Morca A F.
Sevgi COŞKAN Coskan S.

Kurum Dışı Yazarlar

Adı Soyadı Kısa Adı
Faruk ÖNCÜ Öncü F.

Ekler

Dosya Adı