aaaaa


Genel Bilgiler

Yayın Türü Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler ISSN Numarası
Elektronik ISSN Numarası Yayın Tarihi 2017

Detaylar

Yayın Adı Marulda Beyaz Çürüklük Hastalığı’nın (Sclerotinia sclerotiorum) Fungal Antagonistlerle Biyolojik Mücadelesi Dergi Adı The Journal of Turkish Phytopathology
Dergi Cilt No 46 (1) , 1-14
Özet Sclerotinia sclerotiorum, marulun en önemli hastalık etmenlerinden birisidir. Patojen, kök ve kök boğazında yumuşak çürüklüklere neden olur ve toprakta kışlamasına neden olan sklerot yapıları oluşturur. Hastalık etmeni ile savaşımda kullanılan fungisitlerin patojeni engellemekte yetersiz kalması ve fungusun dayanıklılık kazanması nedeniyle biyolojik savaşım çalışmaları hız kazanmıştır. Çalışmada, marul yetiştirilen alanlardan toplanan örnekler içerisinden en virulent S. sclerotiorum izolatı seçilmiştir. Bu izolattan elde edilen sklerotlar tuzak olarak kullanılmış ve sklerotları parazitleyen funguslar izole edilmiştir. İn vitroda yapılan ikili testlerde 30 fungus, antagonizma özelliklerine göre testlenmişlerdir. Hiperparazitik etki gösteren funguslar içerisinde H1/2 izolatı koparılmış yaprak testlerinde en yüksek parazitik etkiyi (%67.60) göstermiştir. Daha sonra antibiyosis etkiye sahip 3 (A1/1, A3/5, A3/6) ve hiperparazit etkiye sahip 8 (H1/2, H5/1,H7/1,H7/2,H7/3,H10/1,H13/1, H18/2) antagonistik fungus, saksı koşullarında marul fidelerinde hastalığı kontrol açısından incelenmiştir. Saksı testleri sonuçlarına göre, hiperparazit etkiye sahip Gliocladium spp.(H1/2) izolatı kontrole göre %54.79 etkililik göstermiştir.

Kurum İçi Yazarlar

Adı Soyadı Kısa Adı
Başak COŞKUN Coşkun B.

Kurum Dışı Yazarlar

Adı Soyadı Kısa Adı
Figen Yıldız Yıldız F.

Ekler

Dosya Adı
İndir Marulda Beyaz ____r__kl__k Hastal_________n__n (Sclerotinia sclerotiorum) Fungal Antagonistlerle Biyolojik M__cadelesi[#410346]-448472.pdf