aaaaa


Genel Bilgiler

Yayın Türü Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar ISSN Numarası
Elektronik ISSN Numarası Yayın Tarihi

Detaylar

Yayın Adı Mısır Alanlarında Tespit Edilen Yeni Zararlı Cerodontha (Poemyza) incisa (Meigen, 1830) (Diptera: Agromyzidae) Dergi Adı II. Uluslararası Tarım Kongresi (UTAK 2019), Ayaş/ANKARA
Dergi Cilt No
Özet Mısır, Dünyada tahıllar içinde ekiliş alanı bakımından üçüncü, üretim açısından ilk sırada yer alan önemli bir tahıl bitkisidir. Türkiye’de üretim açısından önemli tahıllardan birisi olup, buğday ve arpanın ardından üçüncü sırada yer almaktadır. Ülkemizde çoğunlukla hayvan yemi olarak yetiştirilmesine rağmen, son yıllarda nişasta, un bitkisel yağ, boya ve kağıt endüstrisinde önemli yer alan bir bitki haline gelmiştir. Birim alanda kaldırılan ürün buğday ve arpanın yaklaşık iki katıdır. İç Anadolu Bölgesinde tarımda sulanan alanların artması, hayvancılığın gelişmesi vb. nedenlerle mısır ekim alanları gün geçtikçe artmaktadır. Mısır ekiminin artmasıyla birlikte bazı entomolojik problemler görülmeye başlamıştır. Mısır bitkisinde zararlı ve faydalı faunanın belirlenmesi amacıyla 2017-2019 yıllarında yapılan çalışma Konya, Kırşehir, Aksaray, Karaman, Niğde, Nevşehir ve Kayseri illerinde mısır ekimi yapılan alanlarda gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda Konya ili Karapınar (Hotamış-Yavşançukuru-Kurtbasan), Altınekin(Yenikuyu) ve Yunak(Altınöz) ilçelerinde Diptera takımına ait Cerodontha (Poemyza) incisa (Meigen, 1830) (Diptera: Agromyzidae) türü Ülkemizde ilk defa mısır bitkisinde tespit edilmiştir. Zaralı yaprak epidermisi içerisinde galeri oluşturarak beslenmekte ve epidermis içerisinde pupa olmaktadır. Genellikle dar yapraklı yabancı otların yapraklarında beslenen etmen, mısır bitkisinde yapılan düzenli yabancıot mücadelesi ve iklimdeki değişikliklere bağlı olarak mısır bitkisinde beslendiği kanısına varılmıştır. Günümüzde henüz zarar tespit edilmemiş olmakla birlikte; Bölgede mısır ekim alanlarının artması, bu alanlarda yabancı ot mücadelesinin düzenli bir şekilde yapılması ve iklimdeki değişikliklere bağlı olarak önümüzdeki yıllarda zararlı olabileceği düşünülmektedir. Benzer şekilde Süne (Eurygaster spp.) Hemiptera: Scutelleridae 1942 yılından itibaren bölgemizde varlığı bilinmesine ragmen 1988 yılından itibaren zararlı durumuna geçmiştir.

Kurum İçi Yazarlar

Adı Soyadı Kısa Adı
Mehmet ÇULCU Çulcu M.
Dr. Numan Ertuğrul BABAROĞLU Babaroğlu E N.
Emre AKCİ Akci E.

Kurum Dışı Yazarlar

Adı Soyadı Kısa Adı
Hasan Sungur CİVELEK Civelek. H. S.

Ekler

Dosya Adı