aaaaa


Genel Bilgiler

Yayın Türü Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar ISSN Numarası
Elektronik ISSN Numarası Yayın Tarihi 2011

Detaylar

Yayın Adı Ecology Training with Insects at Elementary School Level Dergi Adı Sis Catalyst & EUCU.NET Joint Conference
Dergi Cilt No 28th-30th November 2011
Özet

Kurum İçi Yazarlar

Adı Soyadı Kısa Adı
Arzu MERT Mert, A.

Kurum Dışı Yazarlar

Adı Soyadı Kısa Adı
Neşet Kılınçer Kılınçer, N.
Cem ÖZKAN Özkan, C.
Hilal TUNCA Tunca, H.
Avni UĞUR Uğur, A.
Baboo ALİ Ali, B.
Mutassım Yasin ALİ Ali, M.Y.
Yeşim ŞAHİN Şahin, Y.
Aysel KÖKSAL Köksal, A.
Ömer KUTLU Kutlu, Ö.
Hatice Hilal MORAN Moran, H.H.
Şahin TATLI Tatlı, Ş.
Mehmet Ali MERT Mert, M.A.
Müge ÜSTÜNER Üstüner, M.
Rabia SEZER Sezer, R.
Ünal TURACAK Turacak, Ü.
Vedat MUTLU Mutlu, V.
Kübra DOĞAN Doğan, K.
Yusuf SAĞLAM Sağlam, Y.
Ahmet ERAŞAN Erşahan, A.
Ömer Faruk ENGİN Engin, Ö.F.
Ali VAROL Varol, A.
Derviş DURMAZ Durmaz, D.
Özge BAL Bal, Ö.
Ali Rıza GÜNAL Günal, A.R.
Hazal CAMCI Camcı, H.
Mustafa Arif ARIKAN Arıkan, M.
Atalay ÇELİK Çelik, A.
Ezgi DEMİRAY Demiray, E.

Ekler

Dosya Adı