aaaaa


Genel Bilgiler

Yayın Türü Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar ISSN Numarası
Elektronik ISSN Numarası Yayın Tarihi

Detaylar

Yayın Adı Yağcı, M., Yaşarer, A.H., Erenler, Z., Şimşek, M., 2015. Main cockroach species in urban areas in our country and the world, prevention and alternative control methods of these pests. Uluslararası Katılımlı 2. Biyosidal Kongresi. Çeşme Dergi Adı
Dergi Cilt No
Özet

Kurum İçi Yazarlar

Adı Soyadı Kısa Adı
Dr. Mürşide YAĞCI Yagci M.

Kurum Dışı Yazarlar

Adı Soyadı Kısa Adı

Ekler

Dosya Adı