aaaaa


Genel Bilgiler

Yayın Türü Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar ISSN Numarası
Elektronik ISSN Numarası Yayın Tarihi

Detaylar

Yayın Adı Yağcı, M., Kaşkavalcı, G., Devran, Z., 2016. Ege Bölgesi Şeftali Alanlarında Görülen Kök ur Nematodu Türleri (Meloidogyne spp.)’nin Belirlenmesi ve Yayılışının Saptanması. VI. Bitki Koruma Kongresi. Konya. Dergi Adı
Dergi Cilt No
Özet

Kurum İçi Yazarlar

Adı Soyadı Kısa Adı
Dr. Mürşide YAĞCI Yagci M.

Kurum Dışı Yazarlar

Adı Soyadı Kısa Adı

Ekler

Dosya Adı