aaaaa


Genel Bilgiler

Yayın Türü Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar ISSN Numarası
Elektronik ISSN Numarası Yayın Tarihi 2005

Detaylar

Yayın Adı Hububat tohumluk sertifikasyonunda fungal hastalıkların önemi Dergi Adı Türkiye II. Tohumculuk Kongresi Bildiriler ve Posterler. Adana, 9-11 Kasım 2005
Dergi Cilt No
Özet

Kurum İçi Yazarlar

Adı Soyadı Kısa Adı
Durmuş ERDURMUŞ ERDURMUŞ.D
Orhan BÜYÜK Büyük O.

Kurum Dışı Yazarlar

Adı Soyadı Kısa Adı
Berna TUNALI

Ekler

Dosya Adı