aaaaa


Genel Bilgiler

Yayın Türü Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar ISSN Numarası
Elektronik ISSN Numarası Yayın Tarihi 2017

Detaylar

Yayın Adı Pestisitlerin Ruhsatlandırılmasında Kullanılan Ekotoksikolojik Kriterler . Dergi Adı XIII. Uluslararası Katılımlı Ekoloji ve Çevre Kongresi Bildirileri. UKECEK , Sayfa 533.
Dergi Cilt No
Özet

Kurum İçi Yazarlar

Adı Soyadı Kısa Adı
Gamze ERDURMUŞ Erdurmuş G.
Duygu DEMİRÖZ Demiröz D.
Dr. Abdullah YILMAZ Yılmaz A.

Kurum Dışı Yazarlar

Adı Soyadı Kısa Adı

Ekler

Dosya Adı