aaaaa


Genel Bilgiler

Yayın Türü Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar ISSN Numarası
Elektronik ISSN Numarası Yayın Tarihi 2018

Detaylar

Yayın Adı Konvansiyonel ayçiçeği üretim sisteminde total herbisit glufosinate amonyum ile yabancı ot kontrolü Dergi Adı Türkiye VII. Bitki Koruma Kongresi
Dergi Cilt No
Özet Konvansiyonel ayçiçeği alanlarında geleneksel pülverizatörler kullanılarak glufosinate amonyum gibi total herbisitler kullanılarak tek yıllık ve çok yıllık yabancı otların kontrolü, uygulama sırasında kültür bitkileri zarar göreceği için mümkün değildir. Glufosinate tarım yapılmayan alanlarda ve meyve bahçelerinde dar ve geniş yapraklı yabancı otları kontrol etmek için kullanılabilecek en etkili herbisitlerden biridir. Bant herbisit uygulamaları ayçiçeği gibi sıraya ekilen bitkilerde kullanılabilecek ümitvar bir yabancı ot kontrol tekniğidir. Bu çalışmanın amacı ayçiçeğinde sıra arasındaki yabancı otları glufosinate amonyum ve sıra üzerindeki yabancı otları aclonifen ile kontrol etmektir. Glufosinate amonyumun (0.6 ve 1.5 kg aktif madde ha-1) ve aclonifenin (0.75 kg aktif madde ha-1) tavsiye dozları denemede uygulanmıştır. Herbisit uygulamalarının yabancı otları kontrol etkisi ve kültür bitkisine olan fitotoksisiteleri uygulamadan 28 gün sonra gözleme dayalı değerlendirme yöntemi ile değerlendirilmiş olup, değerlendirmede uygulamadan etkilenmeyen bitkiler 0 ve ölen bitkiler 100 olarak değerlendirmeler yapılmıştır. Her iki dozda da glufosinate sıra arasındaki yabancı otların tamamını kontrol ederken aclonifen sıra üzerlerinde bulunan yabani hardal, sirken ve ballıbaba’yı kontrol edebilmiştir. Glufosinate ile banda herbisit uygulaması konvansiyonel uygulama ile karşılaştırıldığında ayçiçeği veriminde artışı sağlamakta ve konvansiyonel ayçiçeği üretim alanlarında çok yıllık yabancı otları etkili bir şekilde kontrol edebilmektedir. Kültür bitkilerinde glufosinate amonyum driftinden veya temasından kaynaklanan bir fitotoksisiteye neden olmamıştır.

Kurum İçi Yazarlar

Adı Soyadı Kısa Adı
Dr. A. Tansel SERİM Serim A T.
Dr. Ünal ASAV Asav Ü.
İstem TÜRKTEMEL

Kurum Dışı Yazarlar

Adı Soyadı Kısa Adı
İstem Türktemel Türktemel İ.

Ekler

Dosya Adı