aaaaa


Genel Bilgiler

Yayın Türü Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar ISSN Numarası
Elektronik ISSN Numarası Yayın Tarihi 2018

Detaylar

Yayın Adı Aspirde yabancı ot kontrolünde nicosulfuron ve chlorsulfuron’un etkinliğinin belirlenmesi Dergi Adı Türkiye VII. Bitki Koruma Kongresi, Dalaman/Muğla
Dergi Cilt No
Özet Aspir, bitkisel yağ ve karma yem sektörleri için hammadde kaynağı olan ve biyodizel olarak da kullanılabilen cazip bir enerji bitkisidir. Bu özellikleriyle ülkemizin yağ ve enerji açısından çok ciddi boyutlara ulaşan dışa bağımlılığını azaltma potansiyeline sahiptir. Aspirden yüksek verim alınabilmesi için etkili bir yabancı ot mücadelesi yapılması gerekir. Yabancı otlar kültür bitkileriyle yer, su, bitki besin elementleri, ışık gibi temel gereksinimler için rekabet ederek verim kayıplarına yol açmaktadırlar. Bu çalışmanın amacı aspirde sorun olan yabancı otları kontrol etmek için nicosulfuron ve chlorsulfruon’un kullanılma imkanlarının araştırılmasıdır. Deneme Ankara ilinde 2017 ve 2018 yıllarında yürütülmüştür. Herbisitlerin tavsiye dozunun iki katı, tavsiye dozu, tavsiye dozunun 2/3’ü ve yarısı yabancı otlar ve kültür bitkisi 2-4 gerçek yapraklı dönemde uygulanmıştır. Biyolojik etki değerlendirmeleri ve kültür bitkisine olan etkiler uygulamadan 28 gün sonra gözleme dayalı değerlendirme yöntemine göre yapılmıştır. Nicosulfuronun aspire fitotoksisitesi doza bağlı olarak önemli derece artış göstermiş ve tavsiye dozunun iki katında hasat öncesinde %36.5’e kadar çıkmıştır. Chlorsulfuron ise aspirde nicosulfurona benzer şekilde doza bağlı olarak artış gösteren bir fitotoksisiteye neden olmuş, bu geçici fitotoksisite uygulamadan 28 gün sonra gözlenmemiştir. Aspirin ana yabancı otu olan yabani hardalı kontrol bakımından nicosulfuron en yüksek dozda uygulandığı parsellerde dahi %74 kontrol sağlayabilmiştir. Chlorsulfuron ise tavsiye dozunun yarısında bile yabani hardalları %80’in üzerinde kontrol edebilmiş, tavsiye dozunun 2/3 ve üzerindeki dozlarda %90’ın üzerinde kontrol sağlamıştır.

Kurum İçi Yazarlar

Adı Soyadı Kısa Adı
Dr. A. Tansel SERİM Serim A T.
Dr. Ünal ASAV Asav Ü.
İstem TÜRKTEMEL

Kurum Dışı Yazarlar

Adı Soyadı Kısa Adı
İstem TÜRKTEMEL TÜRKTEMEL İ

Ekler

Dosya Adı