aaaaa


Genel Bilgiler

Yayın Türü Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar ISSN Numarası
Elektronik ISSN Numarası Yayın Tarihi 2018

Detaylar

Yayın Adı Ayçiçeği, arpa ve turp ekstraktlarının bazı yabancıotların çimlenme ve fide gelişimine etkileri Dergi Adı Türkiye VII. Bitki Koruma Kongresi
Dergi Cilt No
Özet Tarımsal üretimde yabancı ot mücadelesi için yoğun olarak kullanılan herbisitlerden kaynaklanan sorunların azaltılması, herbisitlere olan bağımlılığın seviyesinin düşürülmesi ve çevreye dost yabancı ot kontrol yöntemlerinin oluşturulmasında allelopatik bitki ekstraktları önemli yere sahiptir. Allelopatik bitki ekstrakları birçok bitkiden elde edilebilse de kolay üretilebilen, etkili ve ucuz olanlar tercih edilmektedir. Bu çalışmada ayçiçeği, arpa ve turptan elde edilen su ekstraktlarının Sinapis arvensis, Boreava orientalis, Consolida ortientalis, Avena fatua, Aegilops cylindrica ve Alopecurus myosuroides’in çimlenmesine ve fide gelişmesine etkileri laboratuvar koşullarında belirlenmiştir. Bitki ekstraktı elde edilecek bitkiler çiftçi koşullarında üretilmiş, toplanan bitki materyalleri gölgede kurutularak öğütücüde parçalanmıştır. Kuru bitki materyalinden su ekstraktı hazırlanarak denemelerde %50, 25 ve 12.5 konsantrasyonlarına ayarlanarak kullanılmıştır. Bitki ekstraktlarının tohum çimlenmesine etkisi kullanılan konsantrasyon ve yabancı ot türüne göre değişmiştir. Çimlendirme denemelerinde bitki ekstraktlarının Avena fatua’nın çimlenmesine etkisi düşük olmuştur. Diğer yabancı otların çimlenmesi çoğunlukla bitki ekstraktlarının artan konsantrasyonlarıyla ters orantılı şekilde azalmıştır. Turp ekstraktı düşük konsantrasyonlarda bile yabancı otların çimlenmesini önemli oranda engellemiştir. Bitki ekstraktlarının fide gelişimine etkisi ise de yabancı ot türüne bağlı olarak değişmiş; bitki ekstraktlarının yüksek konsantrasyonları fide gelişimini daha fazla baskılamıştır. Ayçiçeği ekstraktı B. orientalis (%58- 96), A. cylindrica (%82-94) ve A. myosuroides(%55-97)’de; turp ekstraktı ise Boreava orientalis(%11-28), A. myosuroides (%19-29) ve A. fatua (%7-32)’da kontrole göre biyolojik kütlede azalmaya neden olmuştur

Kurum İçi Yazarlar

Adı Soyadı Kısa Adı
E. Arzu ELİBÜYÜK Elibüyük E A.
Dr. Ünal ASAV Asav Ü.
Dr. A. Tansel SERİM Serim A T.

Kurum Dışı Yazarlar

Adı Soyadı Kısa Adı
Nuran Pınar Güzel Güzel NP

Ekler

Dosya Adı