aaaaa


Genel Bilgiler

Yayın Türü Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar ISSN Numarası
Elektronik ISSN Numarası Yayın Tarihi 2018

Detaylar

Yayın Adı Ralstonia solanacearum'un yabancı ot, kendigelen patates bitkileri, yüzey suyu ve endüstriyel işleme sıvı ve katı atıklarında izlenmesi Dergi Adı Uluslararası Katılımlı VII. Bitki Koruma Kongresi
Dergi Cilt No 14-17 Kasım 2018, Muğla
Özet Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. dünya genelinde patates üretimini tehdit eden önemli karantina organizmalarından biridir. Domates, biber, patlıcan gibi Solanaceae familyasından diğer kültür bitkilerinde, bazı yabancı otlarda ve sulama suyunda da yaşamını devam ettirebilmesi nedeniyle bulaşık olduğu alanlardan eradikasyonu güçtür. Bu nedenle yabancı otlarda, kendi gelen patates bitkilerinde, yüzey sularında ve patates işlemesinin yoğun olduğu dönemlerde endüstriyel sıvı ve katı atıklarda hastalık etmeninin takibinin yapılması gerekmektedir. Ülkemizde de hastalık etmeninin izlenmesi 24.09.2011 tarihli ve 28064 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Patates ve Domateste Bakteriyel Solgunluk ve Patateste Kahverengi Çürüklük Hastalığı ile Mücadele Hakkında Yönetmelik” ve “Patateste Karantina Etmenleri Takibi Projesi” kapsamında yapılmaktadır. Bu çalışma; 2014-2017 yılları arasında Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Bolu, Eskişehir, Kocaeli, Nevşehir ve Tokat illeri patates ekiliş alanlarından İl Tarım ve Orman Müdürlüklerince toplanarak Enstitümüze gönderilen yabani semizotu (Portulaca oleracea L.), köpek üzümü (Solanum dulcamara L.) gibi yabancı otlar, kendi gelen patates bitkileri, yüzey suları ve patates işlemesinin yoğun olduğu dönemlerde alınan endüstriyel işleme sıvı ve katı atıkları ile yürütülmüştür. 2014 yılında 14 kendi gelen patates bitkisi, 44 su ve çamur ve 3 yabancı otu içeren 61 örnek; 2015 yılında 46 kendi gelen patates bitkisi, 49 su ve çamur ve 10 yabancı otu içeren toplam 105 örnek; 2016 yılında, 34 kendi gelen patates bitkisi, 47 su ve çamur ve 25 yabancı otu içeren toplam 106 örnek; 2017 yılında 15 kendi gelen patates bitkisi, 46 su ve çamur ve 1 yabancı ot numunesi olmak üzere toplam 62 örnek analiz için laboratuara gönderilmiştir. Modifiye SMSA (mSMSA) besi yerine ekim ilk tarama testi olarak kullanılmıştır. Toplam 334 örnek mSMSA besi ortamına ekilmiş ve inkübasyon sonrası pozitif kontrol ile benzer koloniler seçilerek immuno fluoresan boyama (IFAS) testi yapılmıştır. Dört yıllık çalışma sonu göre hiçbir örnekte pozitif bulguya rastlanmamıştır. Patates yetiştiriciliğinin önemli olduğu İngiltere, Hollanda, Belçika gibi ülkelerde, R. solanacearum epidemilerinin kaynağının, bulaşık sulama suları ve enfekteli Solanum spp. gibi yabancı otlar olduğu göz önünde bulundurulduğunda, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen izleme programlarının önemi ortaya çıkmaktadır.

Kurum İçi Yazarlar

Adı Soyadı Kısa Adı
Dr. Aynur KARAHAN Karahan A.
Şenol ALTUNDAĞ Altundağ Ş.
Kamil DUMAN Duman K.
Dr. Mine SARAÇOĞLU

Kurum Dışı Yazarlar

Adı Soyadı Kısa Adı
Ali Osman Kılınç Kılınc A.O.

Ekler

Dosya Adı