aaaaa


Genel Bilgiler

Yayın Türü Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar ISSN Numarası
Elektronik ISSN Numarası Yayın Tarihi 2018

Detaylar

Yayın Adı Ankara ilinde marulda Pseudomonas cichorii'nin ilk tespiti (Poster) Dergi Adı Uluslararası Katılımlı VII. Bitki Koruma Kongresi
Dergi Cilt No 14-17 Kasım 2018, Muğla
Özet Ankara ili, Beypazarı ilçesi marul üretim alanlarından, 2018 yılı temmuz ayında, Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsüne hastalık şüphesi ile örnekler gönderilmiştir. Bu örnekler incelendiğinde, iç yapraklarda ana damar boyunca parlak, koyu kahverengi renk değişikliği ve bazılarında çürüme gözlenmiştir. Bu kısımlardan King B besi yerine yapılan izolasyon sonucunda, yeşil fluoresan veren koloniler gelişmiştir. Saflaştırılan üç izolat Gram negatif ve oksidaz pozitif reaksiyon vermiştir. Bu izolatlar Nutrient Sukroz Agar (NSA) besi yerinde levan koloni vermemiştir. Arjinin dihidrolaz ve patates çürüklük testi negatif ve tütünde aşırı duyarlılık reaksiyonu pozitiftir. Patojenisite testi için dört haftalık marul bitkileri kullanılmıştır. King B besiyerinde 48 saat geliştirilen izolatlar ile hazırlanan 108 hücre/ml konsantrasyondaki inokulum marul yapraklarına püskürtülerek inokule edilmiştir. Üç hafta sonra damarlar arasında parlak, koyu kahverengi lekeler oluşmuştur. Bu kısımlardan bakteri tekrar izole edilmiştir. Yapılan testler sonucunda izolatlar Pseudomonas cichorii olarak tanılanmıştır. Bu, P. cichorii’nin Ankara ilinde marul yetiştirilen alanlarda ilk tespitidir.

Kurum İçi Yazarlar

Adı Soyadı Kısa Adı
Dr. Aynur KARAHAN Karahan A.
Şenol ALTUNDAĞ Altundağ Ş.
Dr. Mine SARAÇOĞLU
Kamil DUMAN Duman K.

Kurum Dışı Yazarlar

Adı Soyadı Kısa Adı

Ekler

Dosya Adı