aaaaa


Genel Bilgiler

Yayın Türü Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar ISSN Numarası
Elektronik ISSN Numarası Yayın Tarihi 2018

Detaylar

Yayın Adı Çeltikte Yabancı Ot Kontrolünde Biyoherbisitler Dergi Adı Uluslararası Çeltik Çalıştayı, Çanakkale
Dergi Cilt No
Özet Konvansiyonel çeltik üretiminde yabancı ot mücadelesi ülkemizde ve dünyada ağırlıklı olarak su altında bırakma ve kimyasal mücadele ile yapılmaktadır. Aşırı herbisit kullanımı sonucunda; toprak ve su kaynaklarında kirlilik artmakta ve yabancı otlar içinde herbisitlere dayanıklı biyotiplerin ortaya çıkmasını hızlandırmaktadır. Bu sürecin sonucunda yabancı ot mücadelesi için daha fazla herbisit kullanılmakta, üretim maliyetleri yükselmekte ve dayanıklılığın şiddeti giderek artmaktadır. Ülkemizde konvansiyonel çeltik üretiminde bitkiler sürekli su altında tutulduğu için yabancı ot kontrolünde etkili olan mekanik mücadele yöntemleri ve malçlama gibi teknikler kullanılmamaktadır. Herbisitlere alternatif oluşturacak ve tarımsal ekosistem üzerindeki herbisit baskısını azaltacak yöntemlerin geliştirilmesi çeltik üretiminin devamlılığı açısından çok önemlidir. Bu alternatif yöntemlerden biri de biyoherbisitlerin kullanımıdır. Biyoherbisitler kültür bitkisinde fitotoksisiteye neden olmadan yabancı otların gelişmesini engelleyen veya yabancı otları öldüren biyolojik kökenli bileşiklerdir. Allelopatik özelliği olan bitkilerden elde edilen ekstraktlar, mikroorganizmalardan elde edilen toksinler ve mikrobiyal metabolitler bu amaçla kullanılan ürünlerin arasındadır. Mikrobiyal biyoherbisitler ümit vaat eden ürünlerin başında gelmektedir. Bu grup içerisinde herbicidial özelliği olan Streptomyces strainlerinden elde edilen Thaxtomin A, çeltiğe düşük toksisite göstermesi ve yabancı otlara yüksek toksisitesi nedeniyle öne çıkmaktadır. Bu bileşiğin ekonomik olarak üretilebilme imkanının bulunmasından dolayı hem konvansiyonel hem de organik çeltik yetiştiriciliğinde kullanılabilirliği mümkündür. Echinochloa crus-galli’ye karşı Helminthosporium gramineum subsp. Echinochloae strain HM1 ve Damasonium minus’a karşı Plectosporium alismatis ümitvar biyolojik ajanlar arasında sayılabilir.

Kurum İçi Yazarlar

Adı Soyadı Kısa Adı
İstem TÜRKTEMEL

Kurum Dışı Yazarlar

Adı Soyadı Kısa Adı
İstem Türktemel Türktemel, İ.
Doğan Işık Işık, D.

Ekler

Dosya Adı