aaaaa


Genel Bilgiler

Yayın Türü Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar ISSN Numarası
Elektronik ISSN Numarası Yayın Tarihi 2017

Detaylar

Yayın Adı Bağlarda İlaç Uygulamalarına Bağlı Kalıntı Durumu Dergi Adı İç Anadolu Bölgesi 3. Tarım ve Gıda Kongresi, 2017, Sivas
Dergi Cilt No
Özet Bağ kanopisi içerisinde hedefe ulaşacak pestisit miktarı pülverizatör tipinden ve uygulama koşullarından doğrudan etkilenmektedir. Bağ alanlarında yaygın olarak kullanılan yardımcı hava akımlı bahçe pülverizatörlerine bakıldığında, orta ve yüksek uygulama hacimlerinde ilaç kayıpları, penetrasyon ve dağılım tekdüzeliğindeki sorunlar göze çarpmaktadır. Bu nedenle düşük hacim uygulamalarıyla birlikte kaplamanın iyileştirilmesi ve kayıpların azaltılması son yıllarda bağlarda yapılan araştırmaların temelini oluşturmaktadır. Uygulamalar sonucundaki pestisit kalıntılarını da hem asma yaprağı hem de üzüm de kontrol etmek gerekmektedir. Son dönemlerde özellikle salamura asma yaprağı ihracatında bu ürünlerin ithalatçıları tarafından yaptırılan analizler sonucunda limitlerin çok üzerinde pestisit saptandığı ve bu pestisitler nedeniyle ihracatta problem yaşandığı raporlarla bildirilmektedir (Anonim 2003). Bu çalışmada, ülkemiz bağlarındaki ilaç uygulamalarında yaygın olarak kullanılan yardımcı hava akımlı (klasik) bir bahçe pülverizatörü ve hidrolik hareketli fanlarla ilacın atomizasyonunu sağlayan yardımcı hava akımlı (Turbofan başlıklı) bir pülverizatör kullanılarak, bağda Salkım güvesi’ne karşı her iki pülverizatörle farklı ilaç normlarında sağlanan biyolojik etkinlikler incelenmiştir. Özellikle farklı hacimdeki ilaç uygulamalarından sonra üzümde ve asma yaprağında oluşan ilaç kalıntılarının pestisit kalıntı limitlerinin üzerinde olup olmadığı pestisit kalıntı analizleri yapılarak belirlenmiştir. Analizler için ilaçlamadan sonra bağda örneklemeler yapılarak, chlorpyrifos etken maddesi için laboratuvarda GC cihazı ile çalışmalar yürütülmüştür. Hem üzüm hem yaprakta en düşük kalıntı hidrolik hareketli fan başlıklı pülverizatör ile yapılan düşük hacim uygulamasında elde edilmiştir.

Kurum İçi Yazarlar

Adı Soyadı Kısa Adı
Dr. Arzu AYDAR Aydar A.
Dr. Yasemin SABAHOĞLU Sabahoğlu Y.
Dr. Pelin AKSU Aksu P.

Kurum Dışı Yazarlar

Adı Soyadı Kısa Adı

Ekler

Dosya Adı