aaaaa


Genel Bilgiler

Yayın Türü Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar ISSN Numarası
Elektronik ISSN Numarası Yayın Tarihi 2017

Detaylar

Yayın Adı Bitki Koruma Makinalarında Akıllı Pülverizasyon Teknolojisinin Kullanımı Dergi Adı 4. Ulusal Tarım Kongresi, 2017, Afyonkarahisar
Dergi Cilt No
Özet Hastalık, zararlı ve yabancı otlar bitkilerin büyüme durumlarını etkilemekte ve eğer kontrol edilmezlerse ürünün verim ve kalitesinde olumsuz etki yaratmaktadırlar. Pestisit uygulama teknolojilerinin iyileştirilmesine yönelik son gelişmelerde sürüklenme yoluyla oluşan ilaç kayıplarını azaltarak püskürtülen ilaç damlalarının hedefte toplanma etkinliğini artırmak, bitki kanopisi içerisine ilaç penetrasyonunu artırmak, yaprak alt yüzeylerinde toplanan kalıntı miktarını artırmak, hedef olmayan alanlara ilaç püskürtülmesini önleyerek ilaç tüketimini azaltmak ve böylece ilaçlama maliyetini düşürmek gibi hedeflere ulaşmak için yeni teknolojilerin kullanıma sunulması amaçlanmaktadır. Akıllı (smart- intelligent) pülverizasyon sistemleri tüm bu sorunların çözümünde önemli bir rol oynayan, hedef algılama sensörü, püskürtme ve kontrol sistemlerinden oluşmaktadır. Günümüzde tarımsal üretimde özellikle yabancı ot kontrolü, bitki görüntüleme ve bahçe yönetimi konularında yaygın olarak araştırılmakta ve kullanılmaya başlanmaktadır. Akıllı pülverizasyon sistemlerinde hassas bir pülverizasyon işlemi için, algılama teknolojisi önemli bir rol oynamaktadır. Bu sistemlerde kullanılan algılama yöntemleri uzaktan algılama, ultrasonik algılama, lazer tarama ile algılama, termal görüntüleme, makine üzerinden görüntüleme yöntemleri şeklindedir. Gelişen teknolojik eğilimler analiz edilerek geliştirilen akıllı pülverizatörler, hassas tarım uygulamalarında maksimum etkinlik ve verimlilik için daha gelişmiş bir pülverizasyon sistemi ortaya koymaktadır. Bu çalışmada akıllı pülverizasyon sistemlerinin algılama metotları ile bitki koruma makinalarındaki kullanımı incelenmiştir.

Kurum İçi Yazarlar

Adı Soyadı Kısa Adı
Dr. Yasemin SABAHOĞLU Sabahoğlu Y.
Dr. Arzu AYDAR Aydar A.

Kurum Dışı Yazarlar

Adı Soyadı Kısa Adı

Ekler

Dosya Adı