aaaaa


Genel Bilgiler

Yayın Türü Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar ISSN Numarası
Elektronik ISSN Numarası Yayın Tarihi 2017

Detaylar

Yayın Adı Portakal Kabuğu Ekstraktının Şeftali Yaprakbiti [Myzus persicae (Sulzer) (Hemiptera: Aphididae)] Üzerine Etkisinin Araştırılması Dergi Adı Uluslararası Katılımlı İç Anadolu Bölgesi 3. Tarım ve Gıda Kongresi
Dergi Cilt No
Özet Tarımsal üretimde bitkinin özsuyunu emerek yıl boyunca zarar yapan şeftali yaprakbiti [Myzus persicae (Sulzer) (Hemiptera: Aphididae)]’nin zararını önlemek için yoğun olarak insektisit kullanılmaktadır. Yoğun kullanımdan dolayı pestisitlere karşı direnç gelişmekte, tavsiye edilen ilaçlama sayısı ve dozu yetersiz kalabilmektedir. Bu nedenle üreticiler tavsiye dozundan fazla ve önerilen ilaçlama sayısını aşarak mücadeleye çalışmakta, bu da pestisit kalıntısı ve çevre kirliliği gibi olumsuz etkiler olarak karşımıza çıkmaktadır. Son yıllarda pestisitlere alternatif ve doğal pestisitlerin kullanım olanaklarının araştırılması, etkilerinin ortaya konması ve yaygınlaştırılması için yapılan çalışmalar hız kazanmıştır. Bitki, bakteri ve mineraller gibi kaynaklardan üretilen biyopestisitler organik tarım alanlarının da vazgeçilmezlerindendir. Bu çalışmada her yıl yüksek miktarda açığa çıkan ve organikbir atık olan portakal kabuğu ekstrakte edilerek kimyasal pestisitlere alternatif olup olamayacağı araştırılmıştır. Bunun için taze portakal kabuklarının beş farklı konsantrasyonda herhangi bir kimyasal çözücü kullanmadan sulu ekstraktları hazırlanmış, M. persicae ‘ye karşı bu konsantrasyonlar denenmiş, insektisit etkisi ortaya konmaya çalışılmıştır. İnsektisit etkisi görülen ve hiçbir kimyasal içermeden elde edilen ekstraktın yüksek miktarlardaki organik atığın değerlendirilmesi ve tarımsal üretimde önemli bir zararlının mücadelesinde kullanılarak organik tarımda alternatif oluşturabileceği de düşünülmektedir.

Kurum İçi Yazarlar

Adı Soyadı Kısa Adı
Duygu DEMİRÖZ Demiröz D.
Dr. Pelin AKSU Aksu P.
Üzeyir AKTUĞ Aktuğ Ü.

Kurum Dışı Yazarlar

Adı Soyadı Kısa Adı

Ekler

Dosya Adı