aaaaa


Genel Bilgiler

Yayın Türü Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar ISSN Numarası
Elektronik ISSN Numarası Yayın Tarihi 2017

Detaylar

Yayın Adı Pamuk Fidelerinde Salisilik Asit Sentezine Glyphosate, Glufosinate ve 2,4-D amin’in Düşük Dozlarının Etkisi Dergi Adı 4. Ulusal Tarım Kongresi, Afyonkarahisar
Dergi Cilt No
Özet Bitkiler tarafından üretilen fenolik bileşiklerden biri olan salisilik asit; bitkilerin büyüme ve gelişmesinde hayati rol oynayan bir bitki hormonudur. Salisik asit; fungus, bakteri ve virus gibi bitki patojenlerine karşı bitkinin direncini yükseltmekte ve abiyotik stres faktörlerine karşı da bitkinin mukavemetini artırmaktadır. Bitkilerde, hayvanlarda olduğu gibi hastalıklara karşı bağışıklık sistemi olmadığı için kimyasal mücadelesi olmayan virus gibi bitki patojenleriyle mücadelede salisilik asit gibi fenolik bileşikler büyük önem arz etmektedir. Glyphosate, glufosinate ve 2,4-D amin, tarımsal üretim sistemlerinde yabancı ot mücadelesinde yaygın olarak kullanılan herbisitlerden olup; bu herbisitlerin drift dozları bitkilerde fitotoksisiteye ve gelişme geriliğine neden olabildiği gibi salisilik asit benzeri fenolik bileşiklerin üretiminde düşüşe veya yükselişe neden olabilmektedir. Bu çalışmada; glyphosate, glufosinate ve 2,4-D amin’in drift dozlarına (Tavsiye dozunun %12.5, %6.25, %3.125 ve %1’i) maruz bırakılan pamuk fidelerinde salisilik asit değişimi ölçülmüştür. Herbisit dozları 2-4 gerçek yapraklı dönemdeki pamuk fidelerine spray chamber’da uygulanmıştır. Herbisit uygulanan bitkiler 25°C ± 2°C (12 saat ışık-12 saat karanlık) ayarlı iklim odasına yerleştirilerek gerektikçe sulanmıştır. Salisilik asit tayini herbisit uygulamasından 7, 14 ve 28 gün sonra alınan yaprak örnekleri kullanılarak spektrofotometrik yöntemle yapılmıştır. Pamuk fidelerinde salisilik asit miktarlarında herbisit uygulamalarından 7 gün sonra dozların artışına bağlı olarak dikkate değer bir düşüş gözlenmiştir. Glufosinate uygulanan fidelerde salisilik asit miktarlarındaki düşüş yüksek seviyede iken 2.4-D amin uygulanan fidelerde sınırlı kalmıştır. Herbisit uygulamalarından 14 gün sonra glyphosate uygulanan fidelerde salisilik asit miktarları, glufosinate ve 2,4-D amin uygulanan pamuk fidelerindekilerden daha yüksek seviyede bulunmuştur. Glyphosate uygulamasından 28 gün sonra fidelerdeki salisilik asit miktarları yüksek seyrederken glufosinate ve 2,4-D amin uygulanan fidelerde kontrole yakın bulunmuştur.

Kurum İçi Yazarlar

Adı Soyadı Kısa Adı
Ali Ferhan MORCA Morca A F.
Dr. A. Tansel SERİM Serim A T.
İstem TÜRKTEMEL

Kurum Dışı Yazarlar

Adı Soyadı Kısa Adı
İstem TÜRKTEMEL Türktemel İ.

Ekler

Dosya Adı