aaaaa


Genel Bilgiler

Yayın Türü Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar ISSN Numarası
Elektronik ISSN Numarası Yayın Tarihi 2016

Detaylar

Yayın Adı Sarımsakta Fungal Etmenlerin Neden Olduğu Kök ve Kök Boğazı Hastalıkları Dergi Adı Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, 5-8 Eylül 2016, KONYA.
Dergi Cilt No Sayfa 690
Özet Sarımsak (Allium sativum) iki yıllık otsu bir bitkidir ve ülkemizde en fazla Kastamonu ili Taşköprü ilçesinde yetiştirilmektedir. Sarımsakta üretimi ve verimi sınırlayan faktörlerin başında hastalık ve zararlılardan oluşan kayıplar gelmektedir. Soğan ve sarımsaklarda zarara neden olan 15 adet bakteriyel, 9 adet viral ve 23 adet fungal hastalık etmeni bulunmaktadır. Fungal etmenlerden 9 tanesi toprak altı kısımlarında, 9 tanesi toprak üstü kısımlarında ve 5 tanesi yumrularda depoda hastalık oluşturmaktadır. Sarımsakta kök ve kök boğazında görülen fungal hastalıklar, fusarium bazal çürüklüğü (Fusarium oxysporum f.sp.cepae), sarımsak fusarium bazal çürüklüğü (F. culmorum), kömür çürüklüğü (Macrophomina phaseolina), güney yanıklığı (Sclerotium rolfsii), beyaz çürüklük (Sclerotium cepivorum) ve pembe çürüklük (Phoma terrestris)’tür. Bu çalışmada, yukarıda adı geçen hastalıklar ve mücadele yöntemleri anlatılmaktadır.

Kurum İçi Yazarlar

Adı Soyadı Kısa Adı
Gamze ERDURMUŞ Erdurmuş G.

Kurum Dışı Yazarlar

Adı Soyadı Kısa Adı
F. Sara DOLAR Dolar F.S.

Ekler

Dosya Adı