aaaaa


Genel Bilgiler

Yayın Türü Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar ISSN Numarası
Elektronik ISSN Numarası Yayın Tarihi 2016

Detaylar

Yayın Adı Orta Anadolu Bölgesi’nde Yaprağı Yenen Sebzelerde Görülen Virüs Hastalıklarının Tanılanması. Dergi Adı Uluslararası 6. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri (Poster), 5-8 Eylül 2016 Konya-TÜRKİYE.
Dergi Cilt No
Özet

Kurum İçi Yazarlar

Adı Soyadı Kısa Adı
Ali Ferhan MORCA Morca A F.
Selda UMAR Umar S.

Kurum Dışı Yazarlar

Adı Soyadı Kısa Adı
Kemal DEĞİRMENCİ Değirmenci K.

Ekler

Dosya Adı