aaaaa


Genel Bilgiler

Yayın Türü Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar ISSN Numarası
Elektronik ISSN Numarası Yayın Tarihi 2016

Detaylar

Yayın Adı Bazı İllerde Domates Lekeli Solgunluk Virüs’ün (Tomato spotted wilt virus-TSWV) yaygınlığı ve epidemiyolojisi Dergi Adı Uluslararası 6. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, 5-8 Eylül 2016 Konya-TÜRKİYE.
Dergi Cilt No
Özet

Kurum İçi Yazarlar

Adı Soyadı Kısa Adı
Ali Ferhan MORCA Morca A F.
Dr. Aydemir BARIŞ Barış A.
E. Arzu ELİBÜYÜK Elibüyük E A.

Kurum Dışı Yazarlar

Adı Soyadı Kısa Adı
Kemal DEĞİRMENCİ Değirmenci K.

Ekler

Dosya Adı