aaaaa


Genel Bilgiler

Yayın Türü Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar ISSN Numarası
Elektronik ISSN Numarası Yayın Tarihi 2016

Detaylar

Yayın Adı New Infection Areas of Plum pox virus (PPV) in Turkey. Dergi Adı 3. Uluslararası Şarka Sempozyumu Bildirileri, 9-13 Mayıs 2016 Antalya-TÜRKİYE. S:37.
Dergi Cilt No
Özet

Kurum İçi Yazarlar

Adı Soyadı Kısa Adı
Ali Ferhan MORCA Morca A F.
Selda UMAR Umar S.

Kurum Dışı Yazarlar

Adı Soyadı Kısa Adı
Kemal DEĞİRMENCİ Değirmenci K.

Ekler

Dosya Adı