aaaaa


Genel Bilgiler

Yayın Türü Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar ISSN Numarası
Elektronik ISSN Numarası Yayın Tarihi 2016

Detaylar

Yayın Adı Sebze Üretim Alanlarında Zarar Yapan Yaprak Biti Popülasyonlarının İnsektisit Karışımlarına Karşı Direnç Durumlarının Değerlendirilmesi Dergi Adı Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi, 5-8 Eylül 2016, Konya
Dergi Cilt No
Özet Pestisitler konusunda dünyada yapılan çalışmalara benzer olarak Avrupa Birliği ve ülkemizde birçok pestisitin yasaklanması veya kullanımının sınırlandırılması söz konusudur. Tarımsal üretimde zararlı organizmalara karşı etkinin sağlanabilmesi için kullanımda olan veya yeni geliştirilen pestisitlerin karışım haline getirilerek piyasaya sunulması gündeme gelmiştir. Ülkemizde sebze üretim alanlarında insektisit baskısına maruz kalan zararlı organizmalar arasında yer alan yaprak bitleri, direkt olarak bitki özsuyunu sokup emerek bitkinin zayıflamasına neden olduğu gibi pek çok bitki virüs hastalığının da vektörüdür. Yaprak bitlerinin yıl boyu yaptığı zararı önlemek için yoğun insektisit kullanılmakta; böylelikle zararlılarda insektisitlere karşı direnç gelişmektedir. Sonuç olarak mücadelede başarısızlık, yüksek dozda ve sık ilaçlama nedeniyle ekonomik kayıp ile çevre kirliliğini de beraberinde getirmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini önlemek ya da yavaşlatmak için direnç yönetim stratejileri geliştirilmektedir. Direnç yönetiminde dikkat edilmesi gereken en önemli husus, pestisitlerin önerilen dozda ve tavsiye edildiği şekilde kullanılmasıdır. Farklı etki mekanizmalı birden fazla aktif maddeye sahip insektisitler ürün üzerinde daha etkili olabilmekte, direnç yönetimine de katkı sağlamakta ve üretici için daha ekonomik bir uygulama olmaktadır. Bu bildiri, karışım halinde bulunan insektisitlerin yaprak bitleri üzerine geliştirdikleri direnç ve direnç mekanizmalarını belirlemek için yapılan biyoassay ve biyokimyasal yöntemlerle, moleküler çalışmalara ait değerlendirmeleri içermektedir. İnsan ve çevre sağlığının yanında parazitoid, predatörler ve tozlayıcılar da korunarak doğal dengenin sürdürülebilirliğine dikkat çekmek amaçlanmaktadır.

Kurum İçi Yazarlar

Adı Soyadı Kısa Adı
Duygu DEMİRÖZ Demiröz D.
Dr. Pelin AKSU Aksu P.
Abdullah YILMAZ Yılmaz A.

Kurum Dışı Yazarlar

Adı Soyadı Kısa Adı

Ekler

Dosya Adı