aaaaa


Genel Bilgiler

Yayın Türü Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar ISSN Numarası
Elektronik ISSN Numarası Yayın Tarihi 2016

Detaylar

Yayın Adı Ankara ve Kırıkkale bağ alanlarında kullanılan bazı pestisitlerin kalıntı davranışlarının belirlenmesi üzerine çalışmalar Dergi Adı Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi, 5-8 Eylül 2016, Konya
Dergi Cilt No
Özet Pestisit uygulaması yapılan bitkiler ve bitkisel ürünler üzerinde az ya da çok pestisit kalıntısı bulunmaktadır. Bu kalıntılar insan ve hayvan sağlığını tehdit edici olmamalıdır. Ülkemiz için önemli ürünlerden biri olan üzümün, üretimi esnasında bağ alanlarında görülen zararlı organizmalarla mücadele etmek için pestisitler kullanılmaktadır. Bu çalışmada iki yıl süre (2008-2009) ile Ankara ili Kalecik ilçesinde iki ve Çankırı ili Irmak Köyünde bir olmak üzere bağ alanlarında bazı pestisitler için kalıntı denemeleri kurulmuştur. Denemelerde chlorpyriphos, lambda-cyhalothrin ve pyrimethanil aktif maddelerine sahip bitki koruma ürünleri kullanılmıştır. Kötü durum senaryosuna göre kurulan denemelerden periyodik olarak alınan üzüm örneklerinde pestisit kalıntı analizleri yapılmış, çalışılan pestisitlerin degradasyonları ve kalıntı durumları ortaya konmaya çalışılarak sonuçlar değerlendirilmiştir. Bekleme sürelerine uyulduğunda üzüm için geçerli MRL değerleri olan chlorpyrifos için 0.5; lambda-cyhalothrin için 0.2 ve pyrimethanil için 5 mg/kg’ın altında kalıntı tespit edilmiştir.

Kurum İçi Yazarlar

Adı Soyadı Kısa Adı
Dr. Pelin AKSU Aksu P.
Nuran YİGİT Yigit N.

Kurum Dışı Yazarlar

Adı Soyadı Kısa Adı
Ergün Cönger Cönger E.
Suna Dokumacı Dokumacı S.
A. Alev BURÇAK Burçak A.A.

Ekler

Dosya Adı