aaaaa


Genel Bilgiler

Yayın Türü Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar ISSN Numarası
Elektronik ISSN Numarası Yayın Tarihi 2016

Detaylar

Yayın Adı Bitkisel Ürünlere Uygulanan Kurutma İşleminin Pestisit Kalıntıları Üzerine Etkisi Dergi Adı Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi, 5-8 Eylül 2016, Konya
Dergi Cilt No
Özet Tarımsal üretimde hastalık, zararlı ve yabancı otlarla mücadelede kısa sürede sonuç vermesi ve uygulamalarının kolay olması nedeniyle, yaygın olarak kullanılan pestisitler, hem dünya genelinde gıda üretim miktarını arttırmakta hem de daha kaliteli ürün elde edilmesini sağlamaktadır. Bitkisel ürünlerde zararlara yol açan organizmalarla mücadelede kullanılan pestisitlerin tamamı uygulandıkları ortamda hemen bozunarak zararlı olmayan metabolitlerine dönüşerek azalma veya uzaklaşma eğilimi göstermezler. Bazı pestisitlerin bozunma ürünleri dediğimiz metabolitleri kendinden daha önemli olabilmekte ve/veya işleme teknolojisi gereği konsantre olarak daha fazla kalıntı miktarı oluşturabilmektedirler. Pestisitlerin kalıntı davranışlarının belirlenmesi ile ilgili çalışmalarda bitkinin veya bitkisel ürünle birlikte işlenmiş ürünlerde de kalıntı çalışmalarının yürütülmesi önem taşımaktadır. Ancak bitki ve bitkisel ürünlerin çok çeşitlilik arz etmesinin yanında bunlara uygulanan işleme teknolojileri de farklılık arz etmektedir. Ayrıca bu duruma her bir pestisitin kalıntı davranışının farklı olması da eklendiğinde, işlenmiş ürünlerle ilgili yürütülecek çalışmalar daha da önem kazanmakta ve zorlaşmaktadır. Bitkisel ürünlerin kurutularak işlenmesi çok eski çağlardan beri insanların doğal olarak öğrenip kullandıkları bir yöntemdir. Kurutulmuş gıdalar, beslenmede pek çok alanda yerini almış ve daha kaliteli ürün elde etmek için çeşitli kurutma teknikleri de geliştirilmiştir. Bu bildiride, bitkisel ürünlerde kurutma işleminin pestisit kalıntıları üzerine etkileri ile ilgili yapılmış araştırmalar ve bu konudaki yaklaşımlar değerlendirilmiştir.

Kurum İçi Yazarlar

Adı Soyadı Kısa Adı
Nuran YİGİT Yigit N.
Dr. Pelin AKSU Aksu P.

Kurum Dışı Yazarlar

Adı Soyadı Kısa Adı

Ekler

Dosya Adı