aaaaa


Genel Bilgiler

Yayın Türü Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar ISSN Numarası
Elektronik ISSN Numarası Yayın Tarihi 2008

Detaylar

Yayın Adı Gıdalarda Pestisit Kalıntı Analizlerinde Yüksek Basınç Sıvı Kromatografisi (HPLC)'nin Kullanımı, Dergi Adı Türkiye 10. Gıda Teknolojisi Kongresi Bildirileri, 21-23 Mayıs 2008, Erzurum (poster bildirisi)
Dergi Cilt No
Özet Modern tarım ve gıda işlemelerinde kimyasal maddeler, değişik nedenler için uzun yıllardan beri kullanılmaktadır. Ürünün çekiciliğini ve kalitesini arttırmak, raf ömrünü uzatmak bu nedenlerin başında gelir. Koruyucular, pestisitler, hormonlar, doğal ve yapay vitaminler bu maksatla kullanılan kimyasal maddelere örnek olarak verilebilir. Bu tür maddelerin belirli limitlerin üzerinde kullanılması insan sağlığı için istenmeyen sonuçlara neden olabilmektedir. Bu sebeple pek çok ülkede bu tür kimyasal ya da katkı maddelerinin belirli limitlerde kullanılması ve kullanımlarının denetlenmesi gerekir. Gıda analizlerinde pek çok organik bileşiğin tayininde kromatografik metotlar yaygın olarak kullanılmaktadır. Pestisitlerin analizinde, Yüksek Basınç Sıvı Kromatografisi (HPLC)’nin kullanımı son 20 yılda daha çok geliştirilmiştir. HPLC’nin en büyük avantajı, ısı ile bozulan ve uçucu olmayan ayrıca polaritesi yüksek bileşiklerin analizine imkân sağlamasıdır (1). Bu çalışmada gıda maddelerinde HPLC cihazı kullanılarak geliştirilen pestisit kalıntı analizleri yer almaktadır.

Kurum İçi Yazarlar

Adı Soyadı Kısa Adı
Nuran YİGİT Yigit N.
Pelin AKSU Aksu P.

Kurum Dışı Yazarlar

Adı Soyadı Kısa Adı
Aysel Bayhan Öktem Bayhan Öktem A.

Ekler

Dosya Adı