aaaaa


Genel Bilgiler

Yayın Türü Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler ISSN Numarası
Elektronik ISSN Numarası Yayın Tarihi 2012

Detaylar

Yayın Adı Bazı Meyve ve Sebzelerde Pestisit Kalıntılarının Analizinde Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi (HPLC) ile Çoklu Kalıntı Analiz Metodunun Geliştirilmesi Dergi Adı Bitki Koruma Bülteni
Dergi Cilt No 52 (4):375-394
Özet Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi (HPLC)-Diode Array Dedektör kullanılarak 19 tane pestisitin kalıntı analizine imkan sağlayan çoklu kalıntı analiz metodu geliştirilmiştir. Ekstraksiyon işleminde asetonitril, susuz magnezyum sülfat ve sodyum klorür ile temizleme işleminde susuz magnezyum sülfat ve primer sekonder amin kullanılmıştır. Metot geçerli kılma çalışmalarında pestisit içermeyen patlıcan, Geftali, domates, mandalina örnekleri kullanılmıG ve sonuçlar kabul edilebilir aralıklarda bulunmuGtur. Her bir pestisit için cihazın dedeksiyon limiti (IDL) ve Metot dedeksiyon limiti (EMDL) hesaplanmıştır. Matriksde hazırlanan kalibrasyon grafiklerinden elde edilen korelasyon katsayıları 0.99’dan yüksektir. Doğruluk için ortalama geri kazanımlar %75.39-121.95 arasında ve bağıl standart sapmalar (%RSD) %20’den düşüktür. Ayrıca kesinlik (gün içi tekrarlanabilirlik ve günler arası tekrar üretilebilirlik) için hesaplanan %RSD değerleri %10’dan düşük bulunmuştur. Geliştirilen metod basit, atığı az ve ekonomiktir. Kalıntı izleme programlarında kolaylıkla kullanılabileceği düşünülmektedir.

Kurum İçi Yazarlar

Adı Soyadı Kısa Adı
Nuran YİGİT Yigit N.

Kurum Dışı Yazarlar

Adı Soyadı Kısa Adı
Aysel Bayhan Öktem Bayhan Öktem A.
Gülderen Yentür Yentür G.

Ekler

Dosya Adı