aaaaa


Genel Bilgiler

Yayın Türü Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar ISSN Numarası
Elektronik ISSN Numarası Yayın Tarihi

Detaylar

Yayın Adı Orta Anadolu Bölgesi Patates Üretim Alanlarında Bitki Paraziti Nematodların Durumu Dergi Adı Patates Zararlı Organizmalar Sempozyumu, Ankara
Dergi Cilt No Bildiriler Kitabı sf. 50
Özet Tylenchida (Nematoda) takımı, bitkilerde ekonomik önemde zararlı türlerin büyük bir bölümünü içermesi nedeniyle; bitki paraziti nematodların en önemli grubunu oluşturmaktadır. Tarım alanlarında toprak gibi mikrobiyolojisi karışık bir ortamda yetişen bitkilerin, doğal koşullarda tek bir organizma gurubu tarafından zarar gördüğünü kabul etmek olanaksızdır. Ülkemizde 2011 yılı ortalarına kadar 48 bölge ve 66 ayrı konukçuda 240 bitki paraziti nematod türü tespit edilmiştir. Kültür bitkilerinde zararlı olan bitki paraziti nematod türleriyle ilgili çalışmalar, entomolojik ve fitopatolojik çalışmalara göre daha sınırlı alanlarda yürütülmüştür. Öncelikle ülkemizde, patates yetiştirme alanlarının özellikle karantinaya tabi ve tohumluk sertifikasyonu açısından önem taşıyan nematodlar yönüyle incelenmesi ve gerekli çalışmaların yapılması gerekmektedir. Bu çalışmalar başlatılmalı ve nematolojik yönden patates tohumluğu standartları ve uygulama esasları kapsamında tarla ve ambar standartlarına göre önem taşıyan nematodların mevcut olup olmadıkları arazi ve laboratuar çalışmaları ile ortaya konulmalıdır. Karantinaya tabi nematodlar ile mücadelede başarılı olabilmek ve ülkemizde yayılışını önleyebilmek için temiz bitkisel mataryeli kullanmak önemli bir yere sahiptir. Karantinaya tabi nematodların temiz alanlara bulaşmaması ancak yasal önlemlerle mümkün olabileceğinden özellikle iç karantina önlemlerine daha fazla işlerlik kazandırılması büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada, 2007-2011 yıllarında Afyon, Aksaray, Amasya, Bolu, Burdur, Bursa, Erzincan, Eskişehir, Gümüşhane, Kayseri, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde, Samsun, Sivas, Tokat ve Yozgat illerinde bulunan patates üretimi yapan alanlardan İl Tarım Müdürlüklerinde çalışan teknik elemanlar tarafından alınan ve Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü ve Biyolojik Mücadele İstasyonu Müdürlüğü'ne gönderilen toplam 11 630 adet örnek incelenmiştir. Örneklerde Patates sertifikasyon açısından bitki paraziti nematodların varlığı araştırılmıştır. Laboratuvar analizlerinde Baermann Huni, Young İnkübasyon ve Fenwick yöntemleri kullanılmıştır. Analizler sonucunda, 6 adet örnek nematodlar ile bulaşık bulunmuştur. Tespit edilen nematodlar kök-ur nematodları (Meloidogyne spp.) ve patates kist nematodları (Globodera spp.)'dır. Çalışma sonucunda, söz konusu örneklerin il bazında, yıllara göre dağılımları ortaya konmuştur.

Kurum İçi Yazarlar

Adı Soyadı Kısa Adı
Dr. F. Dolunay ERDOĞUŞ Erdoğuş F D.
Dr. Emre EVLİCE Evlice E.

Kurum Dışı Yazarlar

Adı Soyadı Kısa Adı
Profç Dr. İlker KEPENEKÇİ Kepenekçi İ.
Yrd. Doç. Dr. Halil TOKTAY Toktay H.

Ekler

Dosya Adı