aaaaa


Genel Bilgiler

Yayın Türü Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar ISSN Numarası
Elektronik ISSN Numarası Yayın Tarihi 2014

Detaylar

Yayın Adı Entomopatojen Fungus [Purpureocillium lilacinum TR1 (syn: Paecilomyces lilacinus)]’un Dev Kabuk Böceği [Dendroctonus micans (Kugelann) (Coleoptera: Scolytidae)]’nin Larvalarına Etkisi Üzerine Ön Çalışmalar Dergi Adı II. Türkiye Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu Bildiriler Kitabı
Dergi Cilt No 7-9 Nisan 2014, Antalya, 442-447 sf
Özet

Kurum İçi Yazarlar

Adı Soyadı Kısa Adı
Dr. Mustafa ALKAN Alkan M.
Dr. Emre EVLİCE Evlice E.
Dr. F. Dolunay ERDOĞUŞ Erdoğuş F D.

Kurum Dışı Yazarlar

Adı Soyadı Kısa Adı
Prof Dr. İlker KEPENEKÇİ Kepenekçi İ.
Yrd. Doç. Dr. Erçin OKSAL Oksal E.

Ekler

Dosya Adı