aaaaa


GENEL BİLGİLER

Çeşit Kurum İçi Devam Devam Eden Proje
Proje Türü TAGEM
Başlangıç Tarihi 1.01.2017 Bitiş Tarihi 31.12.2019

TÜRKÇE

Proje Adı Antalya İli Örtüaltı Domates Yetiştiriciliğinde Kurşuni Küf Hastalığı Etmeni (Botrytis cinerea Pers.)’nin Bazı Fungisitlere Karşı Direnç Durumlarının Microtitter Testi ve Moleküler Metotlarla Belirlenmesi Kurumu Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / ANKARA
Bütçe 35.000
Özet Örtüaltı domates yetiştiriciliğinde sorun olan hastalıklardan kurşuni küf [Botrytis cinerea (teleomorph: Botryotinia fuckeliana)], domatesin çiçek, meyve, gövde ve yapraklarında zarar yaparak, ürün kaybına neden olmaktadır. B. cinerea ile mücadelede değişik gruplardan fungusitler uzun yıllardır kullanılmaktadır. Bu çalışmada, B.cinerea ’nın, domates yetiştiriciliğinin yoğun olarak yapıldığı Antalya ilinde fungisitlere karşı direnç ve direnç oluşumuna neden olan mutasyonların durumu belirlenecektir. Bu amaçla Antalya ilindeki değişik seralardan hastalıklı bitki örnekleri toplanarak B.cinerea izolatları elde edilecektir. Elde edilen izolatların bazı fungusitlere (pyrimethanil, cyprodinil + fludioxonil, praclostrobin + boscalid, dithofencarb + carbendazim) karşı duyarlılık düzeyleri mikrotiter test metodu ile belirlenecektir. Elde edilen popülasyonlarda PIRA-PCR metodu ile SDHI (Succinate Dehidrogenaz Enzim İnhibitörü) Geni Mutasyonları taranarak boscalid ‘e, Sitokrom b genindeki mutasyonların PCR – RFLP ile tespitiyle pyraclastrobin ‘e dayanıklılık durumu karakterize edilecektir.


Kurum İçi Kişiler

Kişi Görevi
gamze.erdurmus Lider
senem.tulek Yardımcı Araştırmacı
duygu.demiroz Yardımcı Araştırmacı
nazim.alpkent Yardımcı Araştırmacı
engin.guducu Yardımcı Araştırmacı

Kurum Dışı Kişiler

Adı Soyadı Görevi

Ekler

Dosya Adı