aaaaa


GENEL BİLGİLER

Çeşit Kurum İçi Devam Devam Eden Proje
Proje Türü TAGEM
Başlangıç Tarihi 1.01.2017 Bitiş Tarihi 31.12.2020

TÜRKÇE

Proje Adı İç Anadolu Bölgesi Mısır Ekiliş Alanlarındaki Zararlılar ile Bunların Parazitoit ve Predatörlerinin Yaygınlık ve Yoğunluklarının Belirlenmesi Kurumu Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Ankara
Bütçe 50.000 TL.
Özet Bu proje kapsamında; İç Anadolu bölgesi mısır ekim alanlarında görülen zararlılar ile bunların parazitoit ve predatörlerinin yaygınlık ve yoğunluklarının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Ülkemiz mısır ekiminin yaklaşık %20’si İç Anadolu bölgesi illerinde gerçekleştirilmektedir. Son 10 yıllık ekim alanları incelendiğinde; 2005 yılında 430.690 da olan ekim alanı yaklaşık %300’lük bir artışla 1.209.307 da alana ulaşmıştır. Bu güne kadar Bölgemiz mısır ekim alanlarında zararlı ve faydalılar açısından münferit birkaç çalışma dışında herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Yapılacak bu çalışma ile ilk defa İç Anadolu Bölgesi mısır ekim alanlarındaki zararlılar ile bunların parazitoit ve predatörlerinin yaygınlık ve yoğunlukları belirlenecektir. Bu amaç doğrultusunda 2017-2019 yıllarında İç Anadolu Bölgesi illeri; Ankara, Eskişehir, Konya, Karaman, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kayseri Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Sivas ve Çankırı mısır ekiliş alanlarında mısır üretim sezonu boyunca sürveyler yapılarak zararlılar ile bunların parazitoit ve predatörleri belirlenecektir. Bölgemiz için ilk ve temel bir çalışma olacak bu projeden elde edilecek sonuçlar doğrultusunda; mısır üretim alanlarındaki zararlılar ile bunların parazitoit ve predatörleri konusunda mevcut durum ortaya konulacak, elde edilecek sonuçlara göre ileride yapılacak çalışmalara yön verilecektir.


Kurum İçi Kişiler

Kişi Görevi
mehmet.culcu Lider
emre.akci Yardımcı Araştırmacı
filiz.ontepeli Yardımcı Araştırmacı
gulten.yazıcı Yardımcı Araştırmacı
heval.diler Yardımcı Araştırmacı
isil.ozdemir Yardımcı Araştırmacı
mumtaz.ozkan Yardımcı Araştırmacı
mustafa.ozdemir Yardımcı Araştırmacı
numan.babaroglu Yardımcı Araştırmacı
didem.sahin Yardımcı Araştırmacı
munevver.kodan Yardımcı Araştırmacı
furkan.yalcin Yardımcı Araştırmacı

Kurum Dışı Kişiler

Adı Soyadı Görevi

Ekler

Dosya Adı