aaaaa


GENEL BİLGİLER

Çeşit Kurum İçi Devam Devam Eden Proje
Proje Türü TAGEM
Başlangıç Tarihi 1.01.2017 Bitiş Tarihi 31.12.2019

TÜRKÇE

Proje Adı Ankara ve Konya İlleri Meyve Bahçelerinde Akdeniz meyvesineği [Ceratitis capitata (Wied.) (Diptera: Tephritidae)]’nin Sürveyi, Popülasyon Takibi ile Parazitoit ve Predatörlerin Belirlenmesi. Kurumu Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü
Bütçe 45.000
Özet Akdeniz meyvesineği (Ceratitis capitata) karantina toleransı sıfır olan bir zararlıdır. İhraç edilen turunçgil, nar ve diğer meyvelerdeki zararı ülke ekonomisi açısından çok önemlidir. Akdeniz meyvesineği’nin zararı, larvalar tarafından yapılmaktadır. Meyvenin etli kısmında beslenen larvalar, meyvede bir yumuşama ve çöküntü meydana getirmektedir. Zarara uğrayan meyveler, vaktinden önce olgunlaşarak dökülmektedir. Zararını doğrudan meyvede ve meyvelerin olum döneminde yapması nedeniyle meyvenin ticari değerini düşürmektedir. Zararlı ile bulaşık olan meyvelerin vuruklu veya bulaşık olması, ihracatı engellemekte ve ihracatta zaman zaman sıkıntılar yaşanmasına neden olmaktadır. Akdeniz meyvesineği’nin zararı son yıllarda İç Anadolu Bölgesinde bazı illerde yetiştirilen meyve türlerinde görülmeye başlanmıştır. Karasal iklime sahip bölgelerde Akdeniz meyvesineğinin görülmesinin nedeninin küresel iklim değişikliklerinin sonuçlarından birisi olabileceği düşünülmektedir. Sert ve yumuşak çekirdekli meyve türlerinde görülen zararlının meyvelerin olgunlaşma döneminde zarar yapması nedeniyle depolama koşullarında zarar ortaya çıkmakta ve meyvenin ticari değerini düşürmektedir. Bu çalışma ile Ankara ve Konya illerinde meyve yetiştiriciliği yapılan alanlarda sürveyler yürütülerek, Akdeniz meyvesineği Ceratitis capitata Wied. (Diptera: Tephritidae)’nin varlığı tespit edilecek, zararlı olduğu meyve türlerindeki popülasyon takibi yapılarak, bulaşma oranları ile parazitoid ve predatörleri araştırılacaktır. Bu çalışma; 2017-2019 yıllarında sert ve yumuşak çekirdekli meyve yetiştiriciliğinin yapıldığı Ankara ve Konya illerinde yürütülecektir.


Kurum İçi Kişiler

Kişi Görevi
vildan.bozkurt Lider
erdogan.ayan Yardımcı Araştırmacı
munevver.kodan Yardımcı Araştırmacı
yasemin.guler Yardımcı Araştırmacı

Kurum Dışı Kişiler

Adı Soyadı Görevi

Ekler

Dosya Adı