aaaaa


GENEL BİLGİLER

Çeşit Kurum İçi Devam Sonuçlanan Proje
Proje Türü TAGEM
Başlangıç Tarihi 1.01.2015 Bitiş Tarihi 31.12.2015

TÜRKÇE

Proje Adı Bağda Külleme Hastalığına (Erysiphe necator Schw.) Karşı Farklı İlaçlama Programlarının Etkinliğinin Belirlenmesi Kurumu Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Bütçe 15000 TL
Özet Ülkemizde bağ küllemesi ile mücadele fenolojiye dayalı olarak yürütülmektedir. Üreticilerden şu anda geçerli olan programın hastalığı önlemede yetersiz olduğu görüşü üzerine çalışmalar yürütülmüştür. Bu çalışmaların amacı ilk ilaçlama ile diğer ilaçlama aralıklarının saptanmasıdır. Zirai Mücadele Teknik Talimatına göre ilk ilaçlama çiçeklenmeden önce, sürgünlerin 25-30 cm’ye ulaştığı dönemde gerçekleştirilmektedir. İlk ilaçlama ile ikinci ilaçlama arasına çiçeklenme dönemi girdiği için farklı bölgelere göre 30-40 güne kadar uzayan zaman aralığı da bulunmaktadır. Ayrıca, bağ küllemesi hastalığının mücadelesinde ilk ilaçlama zamanı primer enfeksiyon kaynaklarının dağılımından sonra gerçekleştirilmekte ve ilk ilaçlama ile ikinci ilaçlama arasında enfeksiyonlar görülmeye başlanmaktadır. Bu proje ile kimyasal mücadeleye başlamada uygun zamanın tespiti amacıyla A(halen kullanılan geçerli olan program) ile B ve C ilaçlama programları denenmiştir. Çalışma, 2015 yılında 7 farklı coğrafi bölgeyi kapsayan sekiz ilde yürütülmüştür. İç Anadolu Bölgesinde B ve C programında birbirine yakın sonuç alınmıştır. Ekonomik olması nedeniyle B programının önerilmesinin daha uygun olacağı kanaatine varılmıştır.


Kurum İçi Kişiler

Kişi Görevi
servet.uzunok Lider
ulkem.taniker Yardımcı Araştırmacı
sureyya.ozben Yardımcı Araştırmacı
yasemin.sabahoglu Yardımcı Araştırmacı
arzu.aydar Yardımcı Araştırmacı

Kurum Dışı Kişiler

Adı Soyadı Görevi

Ekler

Dosya Adı