aaaaa


GENEL BİLGİLER

Çeşit Kurum İçi Devam Devam Eden Proje
Proje Türü TAGEM
Başlangıç Tarihi 1.01.2014 Bitiş Tarihi 31.12.2016

TÜRKÇE

Proje Adı Topraktaki Hümik Asidin Bazı Herbisitler Üzerindeki Adsorpsiyon ve Desorpsiyon Etkisinin Araştırılması Kurumu Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Bütçe 23.000
Özet Çalışmada zirai mücadele faaliyetlerinde Türkiye’de yoğun olarak kullanılan pestisitlerden Pendimethalin ve Penoxsulam aktif maddeli herbisitlerinin topraklarda meydana getirdiği kirliliğin; toprağın yapısında doğal olarak bulunan hümik asitin adsorpsiyon etkisi kullanılarak giderimi araştırılacaktır. Çalışmada adsorpsiyon hız ve verimliliğine; topraktaki herbisit derişimi, sıcaklık ve ortam pH’ı gibi parametrelerin etkileri araştırılacak ve optimum çalışma koşulları saptanacaktır.


Kurum İçi Kişiler

Kişi Görevi
aysel.takkabulan Yardımcı Araştırmacı

Kurum Dışı Kişiler

Adı Soyadı Görevi

Ekler

Dosya Adı