aaaaa


GENEL BİLGİLER

Çeşit Kurum İçi Devam Sonuçlanan Proje
Proje Türü TAGEM
Başlangıç Tarihi 1.01.2010 Bitiş Tarihi 31.12.2012

TÜRKÇE

Proje Adı Bazı Bitki Koruma Ürünlerinin Karışımları Esnasında Oluşabilecek Aktif Madde Miktarlarındaki Değişimler Üzerine Araştırmalar Kurumu Zirai Mucadele Merkez Arastirma Enstitusu
Bütçe 24.000
Özet Bu çalışmada bazı aktif madde gruplarından seçilen BKÜ’lerinin uygulama dozlarında veya uygulama dozlarına yakın dozlarda tank karışımlarındaki konsantrasyon değişiklikleri araştırılmıştır. Bu amaçla ülkemizde halen ruhsatlı bulunan insektisit, herbisit, fungusit ve bitki gelişim düzenleyicilerden, formülasyon tipleri de göz önünde bulundurularak, kimyasal gurupları temsilen, 8 farklı aktif madde içeren Bitki Koruma Ürünleri seçilmiştir.


Kurum İçi Kişiler

Kişi Görevi
aysel.takkabulan Yardımcı Araştırmacı

Kurum Dışı Kişiler

Adı Soyadı Görevi

Ekler

Dosya Adı