aaaaa


GENEL BİLGİLER

Çeşit Kurum İçi Devam Devam Eden Proje
Proje Türü TAGEM
Başlangıç Tarihi 1.01.2013 Bitiş Tarihi 31.12.2016

TÜRKÇE

Proje Adı Bazı Bitki Ekstraktlarının Buğdayın Önemli Yabancı Otlarına Karşı Allelopatik Etkisinin Araştırılması Kurumu Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü
Bütçe 18.000
Özet Son 50 yıl içerisindeki sentetik kimyasalların artarak kullanımı doğal dengeyi bozmuş, insan ve çevre sağlığını tehdit eden boyutlara ulaşmıştır. Sorunların ortaya çıkısıyla beraber de alternatif mücadele yöntemleri geliştirilmeye başlanmıştır. Bu konuda önemli alternatiflerden biri de allelopati çalışmalarıdır. Bu proje ile allelokimyasallar içerdiği bilinen bazı kültür bitkilerinin buğdayda sorun oluşturan önemli yabancı otlara karşı allelopatik etkisi araştırılacaktır. Proje petri ve saksı çalışmaları olarak iki aşamada yürütülecektir. Çalışmanın ilk aşamasında arpa (Hordeum vulgare L.), ayçiçeği (Helianthus annus L.) ve kırmızı turp (Raphanus sativus L. var. radicula Pers.) bitkilerinin farklı konsantrasyonlardaki sulu ekstraktları hazırlanarak buğdayın ve buğdayda sorun oluşturan önemli dar ve geniş yapraklı yabancı otların [sarı ot (Boreava orientalis Jaub. & Spach), kokarot (Bifora radians Bieb.), tilki kuyruğu (Alopecurus myosuroides Hudson), sakal otu (Aegilops cylindrica Host) ve yabani yulaf (Avena fatua L.)] tohum çimlenmesine allelopatik etkisi araştırılacaktır. İkinci aşamasında ise geniş yapraklı yabancı otlar 2-4 yapraklı döneme gelinceye kadar; dar yapraklılılar ise kardeşlenme dönemine kadar büyütülecek ve hazırlanan bitki ekstraktlarının yabancı otların gelişimine etkisi belirlenecektir. Bu çalışmadan elde edilen veriler, buğday üretim alanlarında sentetik kimyasal kullanımına alternatif olabilecek yeni ürünlerin geliştirilmesine katkı sağlayacaktır.


Kurum İçi Kişiler

Kişi Görevi
pinar.guzel Lider
arzu.elibuyuk Yardımcı Araştırmacı
unal.asav Yardımcı Araştırmacı
selcuk.basaran Yardımcı Araştırmacı

Kurum Dışı Kişiler

Adı Soyadı Görevi

Ekler

Dosya Adı