aaaaa


GENEL BİLGİLER

Çeşit Kurum İçi Devam Devam Eden Proje
Proje Türü TAGEM
Başlangıç Tarihi 1.01.2009 Bitiş Tarihi 31.12.2016

TÜRKÇE

Proje Adı Ankara, Konya ve Tokat İllerinde Buğday Ekim Alanlarında Bulunan Yabani Hardal (Sinapis arvensis L.) ve Yabani Yulafın(Avena fatua L. ve Avena sterilis L.) ALS ve ACCase İnhibitörü Herbisitlere Karşı Oluşturduğu Dayanıklılık Üzerinde Araştırmalar Kurumu Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Bütçe 21600
Özet Buğday Ankara, Konya ve Tokat illerinin önemli bir kültür bitkisidir. Buğdayın yabancı otları arasında yabani hardal ve yabani yulaf önemli ve yaygındır. Buğday alanlarında yabani hardal (Sinapis arvensis L.) ve yabani yulaf (Avena fatua L. ve Avena sterilis L.) mücadelesinde yoğun olarak sırasıyla acetolactate synthase (ALS) ve aeteyl-CoA carboxylase (ACCase) enzim inhibitörü herbisitlerle kimyasal mücadele yapılmaktadır. Yoğun olarak kullanılan bu herbisitlere karşı kısa zamanda bu yabancı otlarda dayanıklılık geliştiği bilinmektedir. Ele alınan bu yörelerde de bu herbisitlere karşı dayanıklılık oluştuğu kuvvetle muhtemeldir. Bu çalışma ile bu herbisitlere karşı yabani hardal ve yabani yulafta dayanıklılık oluşup oluşmadığı belirlenecektir. Dayanıklılık tespiti bioassay yöntemleri ile yapılacaktır. Bu çalışmanın Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Salih MADEN danışmanlığında Doktora Tez Projesi olarak yürütülmesi planlanmaktadır.


Kurum İçi Kişiler

Kişi Görevi
arzu.elibuyuk Lider

Kurum Dışı Kişiler

Adı Soyadı Görevi

Ekler

Dosya Adı