aaaaa


GENEL BİLGİLER

Çeşit Kurum Dışı Devam Devam Eden Proje
Proje Türü Üniversite BAP
Başlangıç Tarihi 22.04.2016 Bitiş Tarihi 31.12.2021

TÜRKÇE

Proje Adı Çileklerdeki Bazı Pestisit Kalıntıları Üzerine İşleme ve Depolamanın Etkisi Kurumu Ankara Üniversitesi Gıda Mühendisliği
Bütçe 17500
Özet Projenin ana materyalini çilek yetiştiriciliğinde hastalık ve zararlılara karşı kullanılan insektisit, akarisit ve fungusitler oluşturmaktadır. Çalışmada çilekte kullanılan pestisitlerin kalıntılarının yıkama, soğukta muhafaza, çilek püresinin dondurularak -18oC depolanması ve ayrıca pastörize çilek püresinin buzdolabında (+4±0,5oC) ve +20 oC depolaması esnasında değişimi belirlenecektir. Yapılan uygulamaların çileklerdeki kalite değişimlerine etkilerini belirlemek amacıyla askorbik asit ve toplam monomerik antosiyanin analizleri yapılacaktır. Elde edilen verilerle her bir uygulama için işleme faktörü hesaplanacak ve işlemenin ürünlerdeki kalıntı düzeyini etkileme seviyeleri belirlenecektir.


Kurum İçi Kişiler

Kişi Görevi
nuran.yigit Lider

Kurum Dışı Kişiler

Adı Soyadı Görevi
Y. Sedat Veliğlu Koordinatör

Ekler

Dosya Adı