aaaaa


GENEL BİLGİLER

Çeşit Kurum Dışı Devam Devam Eden Proje
Proje Türü AB Projesi
Başlangıç Tarihi 1.01.2015 Bitiş Tarihi 31.12.2016

TÜRKÇE

Proje Adı Önemli Karantina Zararlısı Drosophila suzuki Matsumura (Diptera: Drosophilidae)'nin Meyve Bahçelerinde Tespiti ve Sürvey Protokolünün Hazırlanması (IPMDROS-EUPHRESCO II ). Kurumu Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü
Bütçe 90.000
Özet Avrupa Birliği 7. Çerçeve programı kapsamında yürütülen “IPM Strategies against Drosophila suzukii (IPMDROS) isimli EUPHRESCO II projesinin amacı meyvelerde ekonomik önemde zarar yapan D. suzuki’nin mücadelesine yönelik olarak Entegre Mücadele programlarının (IPM) geliştirilmesidir. 5 farklı kurumun katılımıyla gerçekleştirilecek olan çalışmalar 5 iş paketinde toplanmıştır. Kurumumuzun yer aldığı 5. İş paketinde Ülkemizde yürütülecek olan sürvey çalışmaları ile önemli bir karantina zararlısı olan D. suzuki’nin varlığı araştırılarak, ülkemizdeki durumunun açıklığa kavuşturulması hedeflenmektedir. Çalışma sonucunda zararlının ülkemizdeki durumu ortaya konularak, tespit edilmesi halinde ise zararlının bulunduğu alanlar ve populasyon durumu belirlenmiş olacaktır. Böylece, zararlının varlığı erken dönemde belirlenmiş olacak ve zararlı organizmanın eradikasyonu için uygulanması gereken tedbirlerin zamanında alınması sağlanmış olacaktır. Yumuşak ve sert çekirdekli meyve ağaçlarının bulunduğu bölgelerde yürütülecek olan sürveylerde cezbedici tuzaklar kullanılacaktır. Ayrıca, Bakanlığımıza bağlı il ve ilçe müdürlükleri, Zirai karantina Müdürlüklerindeki teknik elemanlar için, zararlının tanınması, zarar şekli ve sürvey çalışmaları konusunda eğitim çalışmaları yapılacaktır. Ayrıca, konu ile ilgili üreticiler ve sektöre yönelik bilgilendirme toplantıları düzenlenecektir. Çalışma 2015–2016 yıllarında önemli meyve yetiştiriciliği yapılan illerde yürütülecektir.


Kurum İçi Kişiler

Kişi Görevi
vildan.bozkurt Koordinatör
ayse.ozdem Yardımcı Araştırmacı
erdogan.ayan Yardımcı Araştırmacı

Kurum Dışı Kişiler

Adı Soyadı Görevi

Ekler

Dosya Adı