aaaaa


GENEL BİLGİLER

Çeşit Kurum İçi Devam Devam Eden Proje
Proje Türü TAGEM
Başlangıç Tarihi 2.01.2012 Bitiş Tarihi 30.12.2016

TÜRKÇE

Proje Adı Buğday Alanlarında Yabancı Ot Mücadelesinde Sürüklenmeyi Azaltan Memelerin İlaçlama Karakteristikleri ve Tutunma Etkinliğinin Belirlenmesi Kurumu Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü
Bütçe 17000 TL
Özet Bu çalışmanın amacı Orta Anadolu Bölgesi’nde yetiştirilen buğday alanlarında zararlı olan yabancı otlarla mücadelede klasik yelpaze huzmeli meme ile sürüklenmeyi azaltan memelerin etkinliğini belirlemektir. Denemelerde ülkemizde yaygın olarak kullanılan hidrolik tarla pülverizatörü kullanılacaktır. Tarla pülverizatörü üzerinde yabancı ot mücadelesinde yaygın olarak kullanılan yelpaze hüzmeli meme ile sürüklenmeyi azaltmada etkili olan üç meme tipi kullanılacaktır. Her dört meme tipi iki farklı ilaç normunda denenecektir. İz maddesiyle yapılacak denemelerde, meme tipinin ve ilaç normunun hedefte tutunan iz maddesi kalıntı miktarına, kalıntı dağılım düzgünlüğüne, kaplama oranına ve sürüklenme kayıplarına etkileri ile seçilecek yabancı otlar üzerinde tutunma etkinlikleri araştırılacaktır. Bu proje; yeni teknolojiye sahip pestisit uygulama tekniklerinin Ülkemiz koşullarında denenerek sonuçlarının bilime ve uygulamaya aktarılmasına, üreticilerimizin bu yeni teknikleri kullanarak daha az ilaç tüketimiyle insan ve çevre sağlığı açısından risk oluşturmaksızın etkili bir mücadele yapabilmesine imkan sağlayacaktır.


Kurum İçi Kişiler

Kişi Görevi
yasemin.sabahoglu Lider
arzu.aydar Yardımcı Araştırmacı
arzu.elibuyuk Yardımcı Araştırmacı

Kurum Dışı Kişiler

Adı Soyadı Görevi

Ekler

Dosya Adı