aaaaa


GENEL BİLGİLER

Çeşit Kurum İçi Devam Devam Eden Proje
Proje Türü TAGEM
Başlangıç Tarihi 1.01.2022 Bitiş Tarihi 31.12.2024

TÜRKÇE

Proje Adı Ankara İli Armut Bahçelerinde Zararlı Akdeniz Meyvesineği, Ceratitis capitata(Wiedemann) (Diptera: Tephritidae)’ nin Mücadelesine Esas Biyolojik Kriterlerin Belirlenmesi ve Mücadele Olanakları Kurumu Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Ankara
Bütçe 50.000 TL
Özet Akdeniz meyvesineği Ceratitis capitata (Wiedemann) (Diptera: Tephritidae), en önemli meyve zararlılarından birisidir. Türkiye'de özellikle Akdeniz ve Ege Bölgesi'nde olmak üzere hemen hemen tüm bölgelerde ve yumuşak - sert çekirdekli meyvelerde zararlı olabilen bir türdür. Akdeniz meyvesineği dış karantina yönünden toleransı sıfırdır. İhracata giden ürünlerden tek bir meyvenin dahi bu zararlı ile bulaşık olması tüm ürünün geri çevrilmesine sebep olmaktadır. Larvaları birçok meyvede ve sebzede zararlı olabilmektedir. Turunçgillerde ana zararlı olan bu tür elma armut, ayva, şeftali, nektarin ve kayısı gibi ürünlerde de zararlı olmaktadır. Larvaların meydana getirmiş olduğu zarar ile meyvelerde vuruk oluşmakta ve zarar ekonomik olarak önemli hale gelmektedir. Akdeniz meyvesineği zararından dolayı meyveler erken dökülmektedir. Bu zararlı ile mücadele edilmediği takdirde zarar daha da artmaktadır. Bu çalışma ile 2022-2024 yıllarında Ankara ili armut bahçelerinde Akdeniz meyvesineği’nin ergin uçuş periyodu, yumurta, larva ve pupa dönemleri takip edilerek zararlının armutta mücadelesine esas biyolojik kriterlerin ortaya konulması hedeflenmektedir. Ayrıca hidrolize protein kaynağının bir bitki koruma ürünü ile kombine edilerek yumuşak çekirdekli meyvelerde zararı görülen Akdeniz meyvesineği üzerindeki etkinliğinin ortaya konulması ile zararlının mücadelesinde kullanım olanaklarının araştırılması amaçlanmaktadır. Proje sonucunda Akdeniz Meyvesineğinin Ankara ilinde armut bahçelerindeki biyolojisine ait veriler elde edilmiş olacak ve hidrolize protein kaynağı ile bir bitki koruma ürünün yumuşak çekirdekli meyvelerde Akdeniz meyvesineği ile mücadelesinde kullanım olanakları ortaya konacaktır. Bu çalışma ile Bakanlığımız tarafından ilan edilen “Akdeniz Meyvesineği Ulusal Eylem Planı” çerçevesinde Ankara ili armut üretim alanlarında zararı görülen Akdeniz meyvesineği mücadelesine katkılar sağlanması planlanmaktadır.


Kurum İçi Kişiler

Kişi Görevi
erdogan.ayan Lider
emrah.kayis Yardımcı Araştırmacı
vildan.bozkurt Yardımcı Araştırmacı
ayse.ozdem Yardımcı Araştırmacı
suleyman.buber Yardımcı Araştırmacı
sitki.usta Yardımcı Araştırmacı
arzu.mert Yardımcı Araştırmacı

Kurum Dışı Kişiler

Adı Soyadı Görevi

Ekler

Dosya Adı