aaaaa


GENEL BİLGİLER

Çeşit Kurum Dışı Devam Sonuçlanan Proje
Proje Türü TÜBİTAK - TÜBİTAK COST
Başlangıç Tarihi 1.03.2020 Bitiş Tarihi 1.03.2021

TÜRKÇE

Proje Adı Domates Güvesi, Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae) İnsektisit Direncinin Karakterizasyonu, Metabolik Dirençte Rol Oynayan Aday Genlerin Belirlenmesi ve Direnç Yönetiminde İnsektisit Karışımlarının Araştırılması Kurumu Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Bütçe 31.200,00 TL
Özet Domatesin en önemli zararlılarından birisi olan domates güvesi Tuta absoluta’nın kontrolünde kimyasal mücadele ön plana çıkmış olmasına rağmen insektisit direnci insektisitlerin etkinliklerini tehlikeye atmaktadır. Ancak ülkemizde T. absoluta’da mevcut yeni nesil insektisitlere direnç durumunu gösteren, insektisit direncinin moleküler temeli ortaya koyan ve insektisit karışımlarının direnç yönetim stratejilerinde kullanılmasına dair çok fazla çalışma bulunmamaktadır. Antalya’dan toplanan 5 farklı popülasyonda sırasıyla spinosad, chlorantraniliprole ve indoxacarb etken maddelerinde ayırt edici dozlarında (LC99) etkinlik kaybı gözlenmiştir. Biyoassay sonuçları spinosada karşı hassas popülasyon TA1’e kıyasla 6-17 kat (LC50: 14-39 ppm) arasında direnç belirlenmiştir. Serik popülasyonunun (spinosada en dirençli popülasyon) moleküler mekanizmasının ortaya koyulması için RNA dizilemesi (RNAseq) kullanarak karşılaştırmalı transkriptom analizi yapılmıştır. Benzer genetik arkaplana sahip hassas popülasyon olmaması nedeniyle Serik popülasyonuna ayırt edici dozda uygulama yapılarak hayatta kalan bireyler ile kontrol grubunun transkriptomu karşılaştırılmıştır. Sonuçlar 162,626 adet transkriptten 1,489 bç N50 değerine sahip 57,043 adet unigen elde edildiği göstermiştir. Spinosad uygulamasından 72 saat sonrasında 1,155 adet unigenin ifadesi değişirken bunlardan 299 adet unigenin ifadesi artmış 856 adet unigenin ise ifadesi azalmıştır. Bu genler toplamda zengileştirilmiş 20 adet GO terimi ve 39 adet KEGG yolağında yer almıştır (p<0.05). Ek olarak, ifadesi değişen unigenler içerisinde bilinen detoksifikasyon genleri, kütiküla ve proteaz genleri gibi insektisit direnci ile ilişkilendirilmiş çok sayıda gen yer almaktadır. Ancak spinosada maruz kalan grupta hedef bölge direnci ile ilişkilendirilmiş herhangi bir genetik değişiklik tespit edilememiştir. RNA-seq sonuçları rastgele seçilmiş 4 genin qPCR analizi ile valide edilmiştir. Spinosadın abamectin ile LC50 değerlerinde yapılan ikili karışımı sonucunda sinerjistik etki (CI<1) gözlenmiştir. Aksine spinosad ile cyantraniliprole’ün ikili karışımı ise antagostik etki (CI>1) ortaya çıkarmıştır. Bu çalışmada spinosad direnci ve insektisit karışımlarına dair toksikolojik veriler elde edilmiştir. Ek olarak, elde edilen transkriptomik kaynak T. absoluta’daki spinosad direncinde rol oynayan kompleks mekanizmasının araştırılması için önemli bir temel oluşturmaktadır.


Kurum İçi Kişiler

Kişi Görevi
abdullahemre.atis Lider
abdullah.yilmaz Yardımcı Araştırmacı
basak.coskun Yardımcı Araştırmacı
duygu.demiroz Yardımcı Araştırmacı
erkan.ozel Yardımcı Araştırmacı

Kurum Dışı Kişiler

Adı Soyadı Görevi
Ali ERGÜL Koordinatör

Ekler

Dosya Adı