aaaaa


GENEL BİLGİLER

Çeşit Kurum İçi Devam Devam Eden Proje
Proje Türü TAGEM
Başlangıç Tarihi 2.01.2020 Bitiş Tarihi 31.12.2022

TÜRKÇE

Proje Adı İş Genişliği Artırılmış Arabalı Platformlu Sırt Pülverizatörü Tasarımı Kurumu TAGEM
Bütçe 152.000 TL
Özet Bu projenin amacı; küçük alanlarda zararlı mikroorganizmaların kimyasal mücadelesinde kullanılmak üzere iş genişliği artırılmış, basınç dengeleme sistemli, gerek duyulduğunda açık alanlardaki sebze ve fideliklerde de kolaylıkla kullanılabilmesi için arabalı bir platform üzerine de konabilen çoklu memeli bir motorlu sırt pülverizatörü tasarlamak ve prototip olarak imalatını gerçekleştirmektir. Prototip olarak imal edilen sırt pülverizatörü ile performans ve buğdayda yabancı ot mücadelesinde biyolojik etkinlik denemeleri gerçekleştirilecektir. Geliştirilecek olan bu sırt pülverizatörü ile; önerilen doz ve norma uygun olarak, basınç kaybı yaşamadan daha etkin bir ilaçlama yapılması hedeflenmektedir.


Kurum İçi Kişiler

Kişi Görevi
okray.orel Lider
arzu.aydar Yardımcı Araştırmacı
yasemin.sabahoglu Yardımcı Araştırmacı

Kurum Dışı Kişiler

Adı Soyadı Görevi

Ekler

Dosya Adı