aaaaa


GENEL BİLGİLER

Çeşit Kurum Dışı Devam Sonuçlanan Proje
Proje Türü TÜBİTAK - TÜBİTAK COST
Başlangıç Tarihi 13.11.2015 Bitiş Tarihi 29.12.2017

TÜRKÇE

Proje Adı GAP Bölgesinde Sulamadan Dönen Suların Kontrolü ve Yeniden Kullanımı İçin İyileştirilmesinin Araştırılması Projesi Kurumu TÜBİTAK MAM – TC ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
Bütçe
Özet Tarımsal atıksuların geri kazanımı ve yönetimi kapsamında, GAP Bölgesi gibi kurak tarım alanlarında sulamadan dönen suların kalitesi iyileştirildikten sonra tarımda tekrar kullanılarak değerlendirilmesi, bu suların sulamaya uygunluğunun ve alıcı ortamlara etkilerinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Proje ile ayrıca dönen sular ile sulama ihtiyacının ne kadarının karşılanabileceğinin tespiti ile yasal ve idari önlemlerin sunulması da amaçlanmıştır.


Kurum İçi Kişiler

Kişi Görevi
pelin.aksu Alt Proje Lideri
arzu.elibuyuk Yardımcı Araştırmacı
nuran.yigit Yardımcı Araştırmacı

Kurum Dışı Kişiler

Adı Soyadı Görevi

Ekler

Dosya Adı