aaaaa


GENEL BİLGİLER

Çeşit Kurum İçi Devam Sonuçlanan Proje
Proje Türü TAGEM
Başlangıç Tarihi 1.07.2018 Bitiş Tarihi 16.11.2019

TÜRKÇE

Proje Adı Nazife Tuatay Bitki Koruma Müzesinde Bulunan Fulgoromorpha ve Cicadomorpha Alttakımları (Hemiptera) Örneklerinin Değerlendirilmesi Kurumu Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü
Bütçe 58000
Özet Hemiptera takımında vücut şekilleri ve renkleri familyadan familyaya değişiklik gösterir. Bu grupta bulunan böcekler bitki özsularını emerek beslenirler. Özsuyunu emme sırasında çıkardıkları sıvılarla konukçu bitki hücrelerinde deformasyonlara sebep olurlar. Fitoplazma ve virüs gibi bazı hastalıkları vektör olarak taşıdıkları için bitkilerde büyük tahribatlara neden olduğundan dolayı ekonomik olarak da doğrudan ve dolaylı olarak önemli zararlara neden olurlar. Türkiye’de son yıllarda ortaya çıkan bazı önemli bitki hastalıklarının yayılmasında etkili vektörler olmaları bu grubun sistematiğine yönelik çalışmalara ve uzman taksonomiste olan ihtiyacı ön plana çıkarmıştır. Nazife Tuatay Bitki Koruma Müzesi 1961 yılında kurulmuş, kendi alanında Türkiye’nin en eski entomoloji müzelerinden biridir. Müzede teşhisli örneklerin yanında çeşitli araştırıcılar tarafından yıllar içinde toplanmış teşhis edilmemiş Fulgoromorpha ve Cicadomorpha alttakımlarına ait örnekler de bulunmaktadır. Koleksiyonda var olan teşhis edilmemiş Fulgoromorpha ve Cicadomorpha alttakımlarına ait örnekler bu çalışmanın ana materyalini oluşturacaktır. Çalışma 2018 ve 2020 yılları arasında yürütülecektir. Örneklerin teşhisinde ergin bireylerin dış morfolojik karakterleri ve gerekli durumlarda genital morfolojilerinden yararlanılacaktır. Teşhis işlemleri tamamlanan örnekler koleksiyona dahil edilerek veri tabanına kaydedilecektir. Ayrıca literatür verilerine göre türlerin konukçuları, kültür bitkileri açısından risk potansiyellerinin olup olmaması yönünden değerlendirilecek, vektör olma yeteneklerine ilişkin verilere yer verilecektir. Bu çalışma yüksek lisans tezi olarak planlanmış olup, çalışma sonucunda müzede bulunan Türkiye’nin birçok yerinden çeşitli kültür ve doğal alanlardan toplanan teşhisi yapılmamış örnekler değerlendirilmiş olacak böylece koleksiyonun teşhisli tür sayısı artmış olacaktır. Tespit edilen türlere ilişkin verilerle müze veri tabanı güçlenmiş olacak, sorgulanma kapasitesi yükselecektir. Tespit edilen türler literatür verileri açısından değerlendirilecek, böylece zararlı veya vektör potansiyelleri olan türlerin yayılışları ile ilgili yeni verilere ulaşılmış olacaktır. Elde edilen sonuçlar ile gelecekte fitoplazma, virüs ve vektör ilişkileri kapsamında yapılacak çalışmalar ile Entegre Zararlı Yönetimi, Entegre Mücadele Teknik Talimatları ve Zirai Mücadele Teknik Talimatlarına temel veriler sağlanacaktır. Çalışma sonucunda Fulgoromorpha ve Cicadomorpha alttakımları taksonomisi konusunda bir personelin yetişmiş olması sağlanmış olacaktır.


Kurum İçi Kişiler

Kişi Görevi
selda.umar Lider

Kurum Dışı Kişiler

Adı Soyadı Görevi

Ekler

Dosya Adı