aaaaa


GENEL BİLGİLER

Çeşit Kurum İçi Devam Devam Eden Proje
Proje Türü TAGEM
Başlangıç Tarihi 1.01.2020 Bitiş Tarihi 31.12.2023

TÜRKÇE

Proje Adı Nazife Tuatay Bitki Koruma Müzesi Veri Tabanının Revizyonu ve Kataloğunun Hazırlanması, II. Dilim Kurumu Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Ankara
Bütçe 35.000 TL
Özet Nazife Tuatay Bitki Koruma Müzesi 1961 yılında kurulmuş, kendi alanında Türkiye’nin en eski entomoloji müzelerinden biridir. Müze koleksiyonunda halen kuruluş yıllarına dayanan oldukça eski örnekler, mevcut projeler ile envantere dahil edilen yeni örnekler, tanımlanan yeni türlerin bulunduğu örnek serileri yani tip örnekleri bulunmaktadır. Müze koleksiyonuna ait veriler, biri 1966, diğeri 1971 yılında olmak üzere iki kez katalog haline getirilerek yayınlanmıştır. Geçen süre içerisinde hem projelerle müzeye yeni örnek girişi olmuş, hem de özellikle Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlükleri tarafından bağışlanan örnekler ile örnek sayısı artmıştır. 2012 yılında hem tür isimlerini hem de örnek etiket bilgilerini revize etmek, veri tabanını geliştirmek amacıyla “Nazife Tuatay Bitki Koruma Müzesi Veri Tabanının Revizyonu ve Kataloğunun Hazırlanması ”isimli bir proje başlatılmıştır. Proje süreci içerisinde ve Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü emekli öğretim üyelerinden Prof Dr. Serpil KORNOŞOR tarafından 10.000’in üzerinde örnekten oluşan koleksiyon müzeye bağışlanmıştır. Bu proje teklifi, Müze koleksiyonuna yeni örnek katılımlarının gerçekleşmesi nedeniyle çalışmaların uzaması, mevcut projenin çalışma süresinin dolmuş olması ve çalışmaların devam ettirilebilmesi için söz konusu projenin sonuçlandırılarak yeni bir proje dilimin başlatılması amacıyla hazırlanmıştır. Proje ile veri tabanında yer almayan örneklere ait bilgilerin programa girişi sağlanacak, taksonların geçerli isimleri güncellenecek ve lokalite bilgileri revize edilecektir. Çalışma sonucunda veri tabanına girilen bilgiler programdan süzülerek katalog halinde yayınlanacaktır. Hazırlanacak kataloğun özellikle Türkiye’nin biyolojik çeşitliliği ve fauna envanterinin ortaya konulmasına ilişkin çalışmalara destek sağlayacağı düşünülmektedir. Proje aynı zamanda TAGEM tarafından desteklenen “Genetik Kaynakları Veri Tabanı ve İş Süreçleri Yönetim Sistemi” projesinin omurgasız genetik kaynakları veri tabanının temelini oluşturmaktadır.


Kurum İçi Kişiler

Kişi Görevi
mustafa.ozdemir Lider
isil.ozdemir Yardımcı Araştırmacı
yasemin.guler Yardımcı Araştırmacı
didem.sahin Yardımcı Araştırmacı
heval.diler Yardımcı Araştırmacı
gulten.yazıcı Yardımcı Araştırmacı
selda.umar Yardımcı Araştırmacı

Kurum Dışı Kişiler

Adı Soyadı Görevi

Ekler

Dosya Adı