aaaaa


GENEL BİLGİLER

Çeşit Kurum İçi Devam Devam Eden Proje
Proje Türü TAGEM
Başlangıç Tarihi 1.09.2017 Bitiş Tarihi 1.09.2020

TÜRKÇE

Proje Adı Domates güvesi (Tuta absoluta) (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae)'nin Biyolojik Mücadelesinde Kullanılan Bacillus thrungiensis var kurstaki HD73 Irkının Üretim Koşullarının Optimizasyonu ve Ticari Formülasyonunun Hazırlanarak Kitle Üretimi Kurumu Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi
Bütçe 745.093,00
Özet Türkiye senelik 11 milyon ton ile dünyada en büyük 4. domates üreticisi konumundadır. Ülkemizin yaş sebze meyve ihracatının yaklaşık yüzde 65’ini oluşturan domates, 2013 verilerine göre senede yaklaşık 400 milyon Amerikan doları girdi sağlamaktadır. Domatesin en önemli zararlılarından biri Domates Güvesi olarak da bilinen T. absoluta dır. T. absoluta domateste ekonomik olarak önemli verim kayıpları oluşturan, karantina listelerinde yer alan önemli zararlı gruplarından biridir. Domates Güvesi ile kimyasal mücadelenin çevreye, doğal hayata, sulara ve insan sağlığına olumsuz etkileri yanında, üründeki kalıntı probleminin sık sık gündeme gelmesi, mücadelede biyolojik mücadele olanaklarının araştırılmasını kaçınılmaz hale getirmiştir. Bu projede T. absoluta ile biyolojik mücadelede kullanılmak üzere Bacillus thuringiensis HD73 izolatının biyoinsektisit olarak geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla HD73 izolatının T. absoluta ile mücadelede kullanılacak bir formülasyonun geliştirilmesi ve üretimi hedeflenmektedir. Geliştirilen formulasyonlar FAO standartlarına göre kalite kontrolü yapılarak ve stabilite testlerine göre raf ömrü belirlenecektir. Daha sonra domates bitkisinde T. absoluta uygulama dozu araştırılacak, kontrollü koşullarda ve arazi şartlarında etkinliği belirlenerek, kitle üretimi yapılacaktır. Proje kapsamında B. thuringiensis sporülasyonu ile üretilen ve böcek türleri üzerinde yüksek özgün aktivite gösteren Cry toksinlerinin yüksek oranda üretim koşullarının optimizasyonlarından başlayarak sahada kullanılacak ticari formülasyonu amaçlayan proje toplam 6 iş paketi ile gerçekleştirilecektir. Bu iş paketleri (1) bakteri yetiştirme ve maksimum toksin üretme koşullarının konvansiyonel kültürde optimizasyonu; (2) belirlenen konvansiyonel kültür parametrelerinin fermentör ortamına aktarılması; (3) sahada uygulanacak ticari formülasyonun geliştirilmesi (taşıyıcı, tutucu, koruyucu ajanlar vb.) ve kalite kontrol testlerinin gerçekleştirilmesi; (4) toksik etkinin biyoassay ile laboratuvar koşullarında denenmesi; (5) formülasyonun biyolojik etkinlik testlerinin saha koşullarında denenmesi; ve (6) rastlantısal mutagenez yöntemiyle süper-aktif toksinlerin elde edilmesi adımlarından oluşacaktır. Proje kapsamında geliştirilecek olan bu formülasyon daha sonra Anadolu Birlik Holding çatısı altında bulunan Beta Ziraat’ın kapalı ve kontrollü deneme seralarında kullanılarak işlevselliği de test edilmiş olacaktır. Formülasyonun ticari olarak değerlendirilmesi aşamasında ise proje ortağı PANKOBİRLİK yer alacaktır. Bu şekilde son kullanıcı konumundaki bir müşteriye çözüm sunulmuş olacaktır. Hâlihazırda yurtdışı kaynaklardan temin edilen ve yurtiçi üretim yapılmayan bu tarz bir formülasyon gerek ithal ikamesi sağlaması açısından, gerek kimyasal ilaç kullanımına nazaran maliyet avantajı sağlaması açısından önem teşkil etmektedir.


Kurum İçi Kişiler

Kişi Görevi
abdullah.yilmaz Yardımcı Araştırmacı
abdullahemre.atis Yardımcı Araştırmacı
duygu.demiroz Yardımcı Araştırmacı

Kurum Dışı Kişiler

Adı Soyadı Görevi

Ekler

Dosya Adı